Publisert: 26.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Overproduksjonen gir tap på 300 millioner

– Jeg håper at kjøttsamvirket og privatslakteriene samarbeider for best mulig markedsregulering. Fra nyttår er utbetalingsprisen 3 kroner lavere for kiloen enn hva et balansert marked kunne ha gitt.


– Overproduksjonen gir tap på 300 millioner

– Jeg håper at kjøttsamvirket og privatslakteriene samarbeider for best mulig markedsregulering. Fra nyttår er utbetalingsprisen 3 kroner lavere for kiloen enn hva et balansert marked kunne ha gitt.

 

– Alle svineprodusentene taper på dette. På årsbasis representerer dette et tap på 300 millioner for produsentene, sa administrerende direktør Harald Gjein i Norsvin på Pig Business. Han sa at det er svært viktig at næringa nå samler seg mest mulig.

– Det er også viktig at den enkelte svineprodusent tar ansvar og legger alle utvidelsesplaner på is. Jeg støtter oppfordringen fra Norsvin Rogaland om at alle produsentene frivillig reduserer purketallet i en periode med fem prosent, sa Gjein.

 

SUPERGRISEN

Han gjorde rede for Norsvins arbeid med ny strategiplan fram mot 2010. Visjonen er at Norsvin skal være et ledende nasjonalt og internasjonalt avls- og seminselskap i 2010. Det vil kreve fortsatt sterk satsing på forsknings- og utviklingsarbeid, som allerede i dag utgjør nesten 25 prosent av totalbudsjettet. Om fem år skal Norsvin ha både ei superpurke og en superslaktegris å tilby markedet hjemme og ute.

 

STØRRE EKSPORTINNTEKTER

– Vi vil fortsette å øke satsingen på eksport. Alt i dag dekker eksportinntekter en fjerdedel av utviklingskostnadene i Norsvin, noe som betyr at hver sæddose hadde kostet 15 kroner mer i Norge uten inntektene fra eksport. I forslaget til strategiplan er målet at eksporten skal dekke 70 prosent av disse utgiftene i 2010. Det er ambisiøst, sa Harald Gjein.

Selskapets hovedmål er fortsatt å skape lønnsomhet for svinenæringa i Norge. Et strategisk viktig mål er å beholde verdens beste dyrehelse, sa Norsvindirektøren.