Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overproduksjonen fordamper sakte


Overproduksjonen fordamper sakte

 

Overproduksjonen av svinekjøtt fordamper sakte. Om den fordamper helt i løpet av året vet vi ennå ikke.

Purkeslaktinga har økt uten at det er fristet med ei krone i premie. Salget av semin, kraftfôr og livdyr har gått ned. Det samme har slaktevektene. Men salget av svinekjøtt går så det suser og holder tritt med alle prognoser. Forutsetningene for den siste prognosen er med andre ord i ferd med å bli snudd på hodet, særlig hvis markedssignalene holder seg utover sommeren.

Dette er godt nytt, men det må få konsekvenser. Først og fremst må det snarest lages nye svinekjøttprognoser som fanger opp det som skjer. For dette har kommet raskere og mer uventet enn de fleste hadde trodd. Men det må også påvirke bøndenes utspill i jordbruksforhandlingene. Verden ser annerledes ut nå enn da Norsk Kjøtt tolket de gamle prognosene, og ba om et kutt i målprisen på svin på kr 1,50 per kilo.

Markedsregulator og jordbrukets forhandlingsutvalg må ta dette raskt inn over seg og justere kursen. Ikke for mye og for fort, for nå må en unngå å kjøre fra den ene grøfta til den andre.

Hva har så skjedd? Jeg tror rett og slett at markedsregulator har lykkes bedre med tiltakene sine enn de fleste hadde trodd. Kraftig prisnedgang og økt omsetningsavgift er et forholdsvis klart språk. Det er ikke mulig å misforstå sterke innhogg i dekningsbidraget. Svineprodusentenes raske reaksjon på signaler i markedet er i så fall et meget sterkt argument for at dette ikke er tidspunktet for å redusere målprisen.