Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Øvelse «Phest»


Øvelse «Phest»

 

Mandag 19. september startet øvelse «Phest», en stor beredskapsøvelse som tester beredskapen mot munn- og klauvsjuke. Alle fem nordiske land vil øve for å teste beredskapen ved et utbrudd av en smittsom sjukdom. Rammen for øvelsen er et utbrudd av munn- og klauvsjuke hos storfe, sauer og griser.

Munn- og klauvsjuke er en ekstremt smittsom virussjukdom hos ville og tamme klovdyr. Sjukdommen er ikke farlig for mennesker, og det er ingen risiko forbundet med å spise kjøtt fra dyr som er smittet med munn- og klauvsjuke. Men virusinfisert kjøtt kan smitte andre dyr.

Munn- og klauvsjuke er utbredt i de fleste afrikanske, sydamerikanske og asiatiske land. I de europeiske land forekommer sjukdommen sporadisk. Siste store utbrudd i EU startet i Storbritannia i 2001, et utbrudd som kostet de berørte landene milliarder av euro. I Norge var siste utbrudd i 1952.