Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Organisasjonsendringer i Norsvin


Organisasjonsendringer i Norsvin

 

Fra 1. februar ble det gjennomført endringer i Norsvins interne organisering. Den tidligere fag- og organisasjonsavdelingen er nå en ren fagavdeling med ansvar for In-Gris, Norsvinskolen, utarbeidelse av studiehefte, faglige utviklingsprosjekter og øvrige faglige aktiviteter.

Organisasjonsarbeidet er nå lagt i stab, og organisasjonssjefen er direkte underlagt administrerende direktør. Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve er som før ansvarlig for Norsvins organisasjonsarbeid og næringspolitiske virksomhet. Han fungerer også som direktørens stedfortreder. I staben sitter for øvrig informasjonsleder Wenche Helseth og kvalitetssjef Peer Ola Hofmo. Det er også gjennomført andre mindre endringer av den interne organiseringen av Norsvin.

Som leder av den nye fagavdelingen er Målfrid Narum (bildet) ansatt. Den nye fagsjefen er 35 år gammel, og har vært ansatt i Norsvin siden 1999. Før hun begynte i Norsvin arbeidet hun blant annet i Stormøllen. Målfrid har i de siste årene arbeidet blant annet med studieheftene og Norsvins kompetansebevis.