Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Øremerker for spedgris


Øremerker for spedgris

 

Det har vært mange mer eller mindre heldige måter å merke spedgris som har hatt sjukdom eller defekter på, så som hakk i øret, spray osv. Nå har det kommet nye øremerker som foredlingsbesetningene skal merke sped gris som har sykdom eller defekter med. Så kan helseopplysningene registreres individuelt når smågrisen får sitt endelige øremerke ved 3 ukers alder Tidligere ble sjukdom innrapportert på mor, altså purka, mens en nå skal registrere helseinformasjon om hver enkelt smågris via InGris, InfoGris eller InGris web. Ina Andersen Ranberg forteller at merkene er prøvd ut i to besetninger med suksess. Hensikten er å forbedre registreringene på helse og å drive mer effektivt avlsarbeid for helseegenskaper.