Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Optimale avvenningsbetingelser viktigst

– Avvenning er et stress for smågrisen. Både varme og melk fra mora forsvinner, sier veterinær Freddy Helgesen.


Optimale avvenningsbetingelser viktigst

– Avvenning er et stress for smågrisen. Både varme og melk fra mora forsvinner, sier veterinær Freddy Helgesen.

 

Han mener både avvenningsalder og vekt påvirker resultatet mye. Helgesen anbefaler ammepurker for å unngå avvenningsvekt under 10 kg. Ellers er det viktig å sørge for at smågrisen har tilstrekkelig varme etter avvenning.

– Avvenningsdiaré skyldes giftproduserende E. coli-bakterie. Symptomene er kjente og kommer etter 6 til 10 dager. Men en kan også se innfallende øyne og blåfargete ører, sier Helgesen.

– Ødemsyke blir ofte omtalt synonymt med avvenningsdiaré. Det er ikke helt riktig. Det er vanlig ved avvenning, men kan forekomme også hos spegris og slaktegris, forklarer Helgesen. Spesielt symptom er hevelse i øyelokk og svelg. Stemmen blir pipete og gangen ustø. Ofte går det bare én til seks timer fra symptom til død. Tidlig forebyggende behandling kan redde de andre i bingen.

– Det kan skje at grisen dør så tidlig ved vanlig avvenningsdiaré at vi ikke ser selve diaréen, opplyser Helgesen. Forebyggende tiltak mot både avvenningsdiaré og ødemsjuke er like, det vil si optimale avvenningsbetingelser som god temperatur, lav luftfuktighet, bra hygiene, høy avvenningsvekt (10 kg), restriktiv fôring og god vanntilførsel. Tilsettinger i fôret som sinkoksid kan også brukes, men det må foreskrives av veterinær. Zinkoksyd hindrer bakterier å feste seg i tarmen, men gir samtidig mindre fôropptak. Noen bruker også melkesyrebakterier, oregano eller aloe vera.

– Men det er mer usikkert om dette virker, sier Helgesen.

Hvis en likevel får diaré bør fôret tas vekk i et døgn, samtidig som en har ekstra tilgang på vann. Sinkoksid kan brukes. Melkesyrebakterier kan også brukes. Ved kraftige angrep, ring til dyrlegen. Han kan da behandle med antibiotika.