Publisert: 15.01.2018 Oppdatert: 26.02.2018

Stikkord:

Oppgjøret – endring i delelementet “Etterslep grisingsregistrering”

Vi endrer delelementet “Etterslep grisingsregistrering” til å bli beregnet fra dag 3 etter faktisk grisingsdato.


F.o.m i tirsdag 16. januar blir det innført en endring i delelementet “Etterslep grisingsregistrering”. Tidligere har etterslepet blitt beregnet fra dag 1 etter grisingsdato. Erfaring viser at dette ikke fungerer helt som tilsiktet, derfor endrer vi nå etterslepet for grisingsregistrering slik at dette beregnes fra dag 3 etter grisingsdato. Dersom grising foregår over to dager, er det siste dag som teller som grisingsdato. Denne endringen i oppgjøret gjelder for alle avlsbesetningene. Vi vil gjerne understreke at det er like viktig som før å få inn grisingsopplysningene så raskt som mulig etter grising!