Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Oppdatering av slakteprosenten

Etter en del nedskjæringsforsøk på slakt viser det seg at det er riktig å endre slakteprosentfaktoren fra 66 til 68 %. Det betyr at slaktevekta nå er på 68 % av grisens levendevekt.


Oppdatering av slakteprosenten

Etter en del nedskjæringsforsøk på slakt viser det seg at det er riktig å endre slakteprosentfaktoren fra 66 til 68 %. Det betyr at slaktevekta nå er på 68 % av grisens levendevekt.

 

I siste versjon av In-Gris, versjon 3.40 er det tatt hensyn til dette. Det vil i praksis si at fôrforbruket går litt opp og tilveksten litt ned, når du ser på P-rapporten i den nye versjon 3.40 kontra den gamle.

Et eksempel på dette kan se slik ut: Ved en slakteprosent på 66 var tilveksten på 1163 gram per dag og fôrforbruket på 2,48 FEg. Når en korrigerer til slakteprosent på 68 blir tilveksten på 1132 gram per dag og fôrforbruket på 2,55 FEg. Det er det siste som er riktig å forholde seg til.

For å forstå dette litt bedre kan vi se på hvordan dette regnes ut: In-Gris-programmet tar utgangspunkt i slaktevekta når det regner seg fram til beregnet tilvekst.

 

Ny versjon: (3.40)

Levendevekt = Slaktevekt dividert på slakteprosenten (68 %)Slaktevekt på 80 kg dividert på 0,68 = 117 kg levendevekt.

Sier vi at slaktegrisen har brukt 240 FEg på å bli slaktemoden blirregnestykket slik:

Total tilvekst finner vi ut ved å ta utvekt 117 kg minus innvekt25kg = 92 Kg.Fôrforbruket blir da 240Feg dividert på 92 kg tilvekst = 2,6 FEg/kgtilvekst.

 

Tidligere ved slakteprosent på 66.

Slaktevekt på 80 kg dividert på 0,66 = 121 kg levendevektTotal tilvekst = 121- 25 = 96 kgFôrforbruket ble da 240Feg dividert på 96 kg tilvekst = 2,5 FEg/kgtilvekst.

 

I eksemplet utgjør dette 0,1 FEg. Høyere slakteprosent betyr altså lavere beregnet tilvekst, noe som igjen gir færre kilo å fordele fôret på. Det er altså dette som resulterer i litt høyere beregna fôrforbruk per kg tilvekst.