Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Opp, men ikke i Rogaland

Kraftfôrprisen øker, men ikke overalt. I Rogaland er kraftfôrprisen omtrent uforandret siden nyttår.


- Opp, men ikke i Rogaland

Kraftfôrprisen øker, men ikke overalt. I Rogaland er kraftfôrprisen omtrent uforandret siden nyttår.

Bilde: Fiskå Mølle er igjen rimeligst på slaktegrisfôr.

Kraftfôrprisene stiger igjen. Det er naturlig ut fra økte termintillegg. Dessuten øker prisen på råvarer som fosfat og fiskemel. På Østlandet og Trøndelag gjenspeiles dette i økte kraftfôrpriser, men i Rogaland er det omtrent uforandret pris. Årsaken er trolig tøff konkurranse om kundene mellom Fiskå og FK RA. Et annet paradoks er prisforskjell diefôr og slaktegrisfôr. Pris på diefôr er omtrent den samme i hele landet hvis en justerer for ulike fraktsatser. Slaktegrisôr derimot er opp til 30 øre rimeligere i Rogaland. Og det utgjør ca. 130 000 kr i økt lønnsomhet for en konsesjonsbesetning på slaktegris når adressen er Jæren. – Vi har ikke spesielt lav margin på slaktegrisfôr i forhold til annet svinefôr. Vi har sterk konkurranse om kundene i Rogaland, men jeg har igjen god forklaring hvorfor prisen på slaktegrisfôr er spesielt lav hos oss, kommentarer Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle. – Slaktegrisfôr i Rogaland kan ha en annen råvaresammensetning enn den vi bruker på Østlandet og Trøndelag. Ut over det har jeg ingen umiddelbar forklaring, sier Karin Røhne optimeringssjef for kraftfôr i Felleskjøpet Agri. Denne prisforskjellen har for øvrig slaktegrisprodusenter på Østlandet lagt merke til og er en årsak til at produsenter i Vestfold nå investerer eller tenker investere i hjemmemaling (se egen artikkel) Men om jærbonden kan trøste seg med lav kraftfôrpris, er det de som er mest skuffet over årets jordbruksavtalen.- Vi hadde trodd på økt prisnedskriving og dermed generell styrking av økonomien i svine- og fjørfeproduksjon, sier Gjerde. Men i stedet får jærbonden trekk på tilskudd. Generelt tror imidlertid aktørene at ny jordbruksavtale kun vil påvirke svineproduksjon og kraftfôrpris marginalt. – Nedgang i havrepris kan virke gunstig for enkelte kraftfôrslag, fortutsatt at kvaliteten på årets havre blir bra, kommenter Karin Røhne. Ellers er bidrag til fraktutjevning økt med åtte millioner. Fordels det på alt kraftfôr blir utslaget kun 0,6 øre/kg.

 

110, 120, 140 og 160

Vi har tatt inn et nytt kraftfôrslag i vår sammenligning. Det er Format vekst 110, et rimeligere fôrslag med mindre protein som passer for de som har moderat eller lav tilvekst på grisen. Vekst 110 selger Felleskjøpet nå like mye eller mer av enn Format Veskst 120. Vi velger derfor ta med begge i vårt oppsett. Fra FK’s konkurrenter tar vi samtidig med de kraftfôrslaga som ligner mest på 110. Nytt på kraftfôr er også at Felleskjøpet har endret sortiment og har lavere priser på smågrisfôr. Kvikk 1 heter nå Kvikk 160 og Kvikk 2 heter heter 140 pluss at de har et nytt fôr ved navn Robust 150. Det siste er spesielt gunstig for de som har diare og avvenningsproblemer. For Kvikk 140 og 160 er næringsinnhold som i gamle fôrslag, men råvaresammensetning er annerledes. – Samtidig har vi redusert vår margin slik at prisen blir ca. 30 øre lavere pr. kg, sier produktsjef Svin, Kari Helga Viken i Felleskjøpet Agri.

Fiskå og Dalebakken

Lavest pris på diefôr har som vanlig Dalebakken på Ørlandet i Trøndelag.Det vil si Dalebakken har i utgangspunktet ikke noe lavere priser enn konkurrentene, men hele 6 prosent kvantumsbonus ved kjøp av 300 000 tonn gjør at diefôr blir rimeligst hos Dalebakken. På slaktegrisfôr er Fiskå rimeligst, men det er kun noen øre forskjell mellom Fiskå og FK RA. Både fra Fiskåog Felleskjøpet er det kritikk for at vi sammenligner 12 tonns lass. De fleste kundene kjøper mer enn dette og får dermed større rabatt. Men 12 tonns lass gjør prisene sammenligningbare tilbake til 2007.