Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ønsker bedre sporbarhet


Ønsker bedre sporbarhet

 

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) mener E.coli-saken synliggjør behovet for å samordne data i norsk matproduksjon. I et møte med Mattilsynet og kjøttbransjen ønsket han å diskutere løsninger som kan bedre sporbarheten i norsk matproduksjon. Terje Riis-Johansen vil bruke to millioner kroner til et forprosjekt som skal bedre sporbarheten i norsk matproduksjon. Matministeren understreker at de ulike aktørene i matproduksjonen hver for seg har et godt datagrunnlag og gode systemer for sporbarhet, men at det finnes for mange tekniske løsninger som kommuniserer for dårlig med hverandre når det skal utveksles sporbar informasjon gjennom hele verdikjeden.