Publisert: 29.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Omfattende regelverk

 


Omfattende regelverk

 

Regelverket for bruk av legemidler til dyr er omfattende og kan være vanskelig å finne fram i. Mye av dette regelverket er Norge forpliktet til å gjennomføre pga. EØS-avtalen. Forskjellige lover og forskrifter sier hvem som kan bruke reseptpliktige legemidler til dyr, hvordan de skal være anskaffet og hvilke legemidler som kan brukes. For matproduserende dyr og hest er kravene enda strengere enn for kjæledyr. Mattilsynet fører tilsyn med foreskrivning, bruk og håndtering av legemidler hos den enkelte veterinær og dyreeier.