Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Omfattende fôringsforsøk på Moshus

Testing av ozon i våtfôringsanlegg og prøving av nye energiråvarer i svinefôret er eksempler på to arbeidsoppgaver som FKØV har vært engasjert i hos Halvor Moshus i Øyer den siste tida.


Omfattende fôringsforsøk på Moshus

Testing av ozon i våtfôringsanlegg og prøving av nye energiråvarer i svinefôret er eksempler på to arbeidsoppgaver som FKØV har vært engasjert i hos Halvor Moshus i Øyer den siste tida.

 

– Ja, det er riktig at vi har testa ozonanlegg i våtfôringssystemer, og jeg kan vel allerede nå si at vi tror det virker gunstig. Ozon gir et beskyttende miljø over våtfôret i tanken, og virker effektivt mot mugg- og gjærsopper. Dessuten er det billig, og det blir borte. Vi har særlig sett på gjæringskvalitet og produksjonsresultater ved bruk av ozon-anlegg i våre forsøk på Moshus, sier fagsjef Karin Røhne i Felleskjøpet Øst Vest (FKØV).

Av andre aktuelle forsøk er det særlig testing av nye energiråvarer som opptar FKØV for tida. Riktig energitildeling er viktig, men når det gjelder hvilke råvarer som testes holder hun foreløpig kortene tett til brystet.

 

FELTFORSØK

Felleskjøpet Fôrutvikling bruker mye tid og ressurser på utvikling av fôr til gris med bakgrunn i stasjonsforsøkene på stamsædgården på Klepp. Det er disse resultatene som ligger til grunn når Felleskjøpenes Format-blandinger endres og forbedres.

Feltforsøk er viktig for å avsjekke at de resultatene som oppnås på stasjon også realiseres i praktisk svineproduksjon. Derfor har Felleskjøpet Øst Vest lagt ned betydelige ressurser i fjøset til Halvor Moshus for å kunne drive gode feltforsøk her. Stasjonen har blitt så bra at felttestene herfra er et svært godt supplement til stasjonstestingen som Felleskjøpet gjør på stamsædgården på Klepp i Rogaland.

– Vi har fire feltforsøksverter i FKØV. Tre av dem driver med slaktegris, og den fjerde med smågris. Når det gjelder anlegget hos Moshus så er det spesielt fordi vi har fôrregistreringer på bingebasis. Dette gir oss flere gjentak innen hvert fôrslag, slik at vi kan kjøre statistikk på resultatene som oppnås. Dette gir oss sikrere resultater enn det som er vanlig i felttester. Vi ser forsøkene her som en svært viktig del av både pretesting og ettertesting av stasjonsforsøk som gjøres på Klepp, sier Karin Røhne.

Felleskjøpet hadde samarbeid med Moshus som forsøksvert også før det brant i fjøset hans. Når det så ble aktuelt å bygge nytt, så var det flere grunner til å bruke en del kroner på å legge til rette for forsøk slik Felleskjøpet ville ha dem. Hun karakteriserer Moshus som en flink svineprodusent som har orden på sakene.

 

TESTER FÔR, RÅVAREINGREDIENSER OG FÔRINGSREGIMER

Som det framgår av reportasjen på foregående sider, så er det to atskilte avdelinger i grisehuset på Moshus. I tørrfôravdelingen kan FKØV teste to fôrslag, og innen hvert fôrslag kan de kjøre åtte binger på appetittfôring og åtte binger med samme fôr på normfôring.

I våtfôringsavdelingen er det også 32 binger til sammen. Dermed kan en for eksempel teste bruk av myse og miljøfôr opp mot kraftfôr. Men foreløpig har FKØV mer enn nok med å teste forskjellige varianter av ordinært våtfôr.

– På denne feltstasjonen kan vi med andre ord teste forskjellige fôrblandinger, forskjellige råvareingredienser og forskjellige fôringsregimer. Vi samarbeider en del med råvareleverandører, og kan også selge forsøk til dem hvis de er interessert, sier Karin Røhne.