Publisert: 10.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ombudsmann skal holde kjedene i øra

Dagligvarekjedenes makt i England er stor. Men i 2013 ble det i lovs form slått fast at landet oppretter en egen Ombudsmann for å holde kjedene i øra på vegne av forbrukerne.


Ombudsmann skal holde kjedene i øra

Dagligvarekjedenes makt i England er stor. Men i 2013 ble det i lovs form slått fast at landet oppretter en egen Ombudsmann for å holde kjedene i øra på vegne av forbrukerne.

England Og det er til og med de ti største kjedene som må finansiere ordningen. Det har vært jobbet med måter å kontrollere de store kjedene på i årevis i England. Myndighetene innførte allerede i 1999 en såkalt «code of practice» som skulle regulere dette. Bakgrunnen for ønsket om bedre kontroll er avsløringer av en rekke episoder hvor leverandører hadde blitt presset til å betale både det ene og det andre til store kjedene for å beholde produktene sine i hyllene.

 

Lager kjøreregler

Men forsøkene slo feil, og etter at en omfattende undersøkelse om problemene ble presentert i 2008. Siden har det vært jobbet intenst for å få den nye ordningen på plass. Myndighetene har ment at kjedemakten har hindret innovasjon og nyskapning ved å legge utilbørlig press på leverandørene. Og i fjor ble altså den nye lovgivningen vedtatt. Ombudet er allerede i sving, og kjedene synes å akseptere det nye regimet stilltiende, selv om det ikke er noen tvil om at de lenge har motarbeidet en slik ordning. Ombudet legger seg ikke bort i prissettingen, men lager regler for oppførselen mellom kjeder og leverandører. Kjedene må blant annet holde seg med egne ansatte (compliance offisers) som er kontaktpunkter mot blant annet myndigheter og leverandører.

OK for bøndene

Men fortsatt finnes det nok leverandører som er redde for å klage kjeder inn for Ombudsmannen av frykt for å bli identifisert. De frykter naturligvis å bli stengt ute fra butikkhyllene. Kjedene kontrollerer også all distribusjon av matvarer i England. – Vi tror at også bøndene er fornøyd med at dette kom på plass. Nå har ombudet regelmessige samtaler med kjedene, og hvis systemet ikke virker etter hensikten kan ombudet velge å «henge ut» kjeder ved navn eller ilegge dem bøter for uforsvarlig opptreden, sier representanter for National Farmers Union til Svin. .