Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Om artikkelforfatteren

 


Om artikkelforfatteren

 

Kari Lundblad er fra Råde i Østfold. Sommeren 2009 leverte hun sin doktorgradsavhandling som viste at en kan forbedre fôrutnyttelse og tilvekst gjennom endring av prosessteknologi. Målet var altså å optimalisere produksjonsprosessen i fôrfabrikken, samt fokusere på fysiske og ernæringsmessige effekter av ulik prosessering av kraftfôr til gris og kylling. Tittelen på avhandlingen hennes var ”Effekt av kondisjonering på fysisk og ernæringsmessig kvalitet av fôr til gris og kylling”.I arbeidet sitt har Lubndblad vært knyttet opp mot det vitenskapelige miljøet i Norge og i USA. Doktorgradsarbeidet viste blant annet at bedre prossesering kan bedre fôrutnyttelsen og tilveksten hos gris ved at fôret bruker lengre tid gjennom tarmkanalen. Dette betyr igjen at grisen får bedre tid på seg til å absorbere nøæringsstoffene. Se for øvrig artikkel om dette i Svin nr 9/2009.