Publisert: 11.02.2020 Oppdatert: 11.02.2020

Stikkord:

Oljer kan redusere sink- og medisinbruk

Essensielle oljer i kraftfôret kan redusere behovet for ­medisinsk sink og medisinbruk i smågrisperioden. Det antyder feltforsøk i utvalgte besetninger som Fiskå Mølle har gjort.


Nr. 1 – 2020

 

 

Av Armando Oropeza, Fiskå Mølle

Å finne riktig kombinasjon av råvarer og tilskuddsfôr kan hjelpe produsentene med å redusere forekomsten av avvenningsdiaré. Dermed brukes også mindre medisin til smågrisene. Dette er et overordnet mål for internasjonal svineproduksjon.

I Fiskå Mølle har vi gjort et systematisk arbeid for å kartlegge smittestoffer som kan forårsake diaré fra avvenning til salg i et utvalg av våre kunders besetninger.

I løpet av 2019 har vi tatt avførings­prøver fra smågris i de mest kritiske periodene for smågris med tanke på utvikling av diaré. Hos enkelte produsenter oppstår diaré hos smågrisene i løpet av første eller andre uke etter avvenning, mens hos andre først i løpet av tredje uke. Noen av de utvalgte produsentene bruker medisinsk sink for å unngå diaré og redusere dødeligheten hos smågrisene. I andre besetninger ser man kun bløt avføring, og bruk av medisinsk sink har ikke vært nødvendig.

Vi har prøvd to typer fôr. Et fôrslag med et lavt nivå av proteiner og energi (LP) og et annet med høyt nivå av proteiner og energi (HP). I tillegg til å justere kombinasjonene av de forskjellige råvarene og aminosyreprofilen, har vi lagt til essensielle oljer i fôret. Slike essensielle oljer fører til at E. coli ikke greier å feste seg like bra i tarmveggen. De kan også  modulere genutrykk i bakterier (Guedes et al 2018), og kan ha dermed en positiv effekt på tilveksten hos smågrisene (Zhai et al 2018, Omonijo et al 2018).

Essensielle oljer utvinnes fra forskjellige planter og har antibakterielle og antioksidative effekter i levende organismer (Zhai et al 2018).

 

 

 

Tabell 1 // 14 gårdsbruk: Påvisning i avføringsprøver gjennom RT-PCR av PCV2 (porcint circovirus 2) og bakterier som fører til diaré i smågrisperioden og effekt om diaré, sink og medisinforbruk ved bruk av essensielle oljer i smågrisfôr.

 

14 gårdsbruk
Fjorten gårdsbruk som har hatt utfordringer med diaré der produsenten har hatt et ønske om å redusere sink og medisinbruk ble inkludert in dette pilotforsøket.

Avføringsprøver:
Avføringsprøver ble tatt i løpet av første til tredje uke etter avvenning. Prøvene ble fryst ned og sendt til Veterinærinstituttet Danmark (DTU) for Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) analyse. Prøvene ble analysert for Porcint Circovirus 2 (PCV2), E.coli F4 og F18, Brachyspira pilosicoli og Lawsonia intracellularis, tabell 1.

Kraftfôr:
Vi tilsatte essensielle oljer i to kraftfôr, ett med lavt nivå av råprotein og energi (LP, 18% råprotein og 113 FEn), og ett med høyt nivå av råprotein og energi (HP, 20% råprotein og 116 FEn). De to kraftfôrene ble anbefalt til produsentene ut fra smittestoffer funnet i avføringsprøvene, sjukdomshistorikk i besetningene, bruk av medisinsk sink og medisiner i tillegg til daglig tilvekst hos smågrisene i besetningene.

Kraftfôrene ble brukt fra ei uke etter fødsel og gjennom hele smågrisperioden fram til salg.

 

 

 

Resultater
Resultatene viser en reduksjon i forekomsten av avvenningsdiaré, medisinsk sink og medisinbruk i elleve av fjorten gårdsbruk. Vi fortsetter våre under­søkelser i de besetninger hvor vi ikke har klart å oppnå forbedringer.

Nedenfor vises resultatene fra en av de utvalgte konvensjonelle besetningene der vi testet både et kraftfôr med lavt proteinnivå (LP) og et med høyt proteinnivå (HP) i forskjellige tidsperioder. Denne besetningen pleier ikke å bruke medisinsk sink. Det hadde blitt brukt kraftfôr med høyt proteinnivå i årene 2016, 2017, 2018. I samme tidsrom ble en del smågriser blitt behandlet pga. diaré etter avvenning. Behandlinger ble gjort med en kombinasjon av Sulfadoxin og Trimethoprim (Borgal Vet) i de første to ukene etter avvenning (diagnose E. coli- assosiert diaré) og Tiamulin (Denagard Vet) fra tre uker etter avvenning (diagnosen i slike til­feller var tarmadenomatose).

I første kvartal 2019 testet vi et standard kraftfôr med lavt proteinnivå i to puljer (572 smågriser), resultatene viste reduksjon av medisinbruk. Dette fôret ga også en reduksjon i daglig tilvekst sammenliknet med gjennomsnittlig daglig tilvekst i 2018 (478 vs. 529 gram).

Andre kvartal testet vi det samme kraftfôret med lavt proteinnivå, men med tilsetning av essensielle oljer i tre puljer (837 smågriser). Resultatene viste større reduksjon av medisinbruk. Her var daglig tilvekst 510 gram.

Tredje kvartal testet vi kraftfôr med høyt proteinnivå med tilsatte essensielle oljer i to puljer (507 smågriser). Resultatene viser reduksjon av medisinbruk og daglig tilvekst på 580 gram (se grafene 1 og 2).

Generelt viser fôrforbruket og dødelighet en trend til reduksjon (se grafene 3 og 4).

Konklusjoner

// Ved diaré er det viktig å stille korrekt diagnose og identifisere smittestoffer i besetningen. En årsak til dette er at E. coli bakterien kan utvikle et endret resistensmønster over tid. Dette har betydning for hvilken antibiotisk behandling man må velge. I tillegg er det ofte andre bakterier eller virus som forårsaker problem med diaré og behandling og forebygging må rettes spesifikt mot smittestoff påvist.

// Diskutere fôringsstrategi etter avvenning med din rådgiver for å finne kraftfôr som passer best til besetningen.

// Essensielle oljer tilsatt både kraftfôr med lavt eller høyt proteinnivå kan redusere sinkforbruk og behandlingsbehov mot E. coli infeksjoner.

 

 

[Referanser]
Guedes F AP et al. Modulation of gene expression by essential oils in bacteria. Adv Biotech & Micro 8(2): AIBM.MS.ID.555731 (2018).
Omonijo FA et al. Essential oils as alternatives to antibiotics in swine production. Animal Nutrition 4 (2018) 126-136.
Zhai H et al. Potential of essential oils for poultry and pigs. Animal