Publisert: 03.12.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Oljeprisen avgjør kampen om matjorda

– Helt siden den amerikanske borgerkrigen og fram til i dag har kornprisene falt. Men nå stiger prisene på stigende produksjon. Det er kamp om kornet.

 


Oljeprisen avgjør kampen om matjorda

– Helt siden den amerikanske borgerkrigen og fram til i dag har kornprisene falt. Men nå stiger prisene på stigende produksjon. Det er kamp om kornet.

 

– Det blir viktig for grisens framtid, og oljeprisene avgjør kampen om jorda. Det sa Norges Bondelags internasjonale analytiker, Christian Anton Smedshaug, i sitt innlegg på Gris i ’10. Sett fra husdyra og svineproduksjonens side er det viktigere å holde beredskap på soya enn på matkorn, mente han. – Kornoverskuddet er i de deler av verden hvor befolkningen ikke øker så sterkt. Så hva nå? Det er 925 millioner mennesker i verden som sulter. Om to generasjoner, i 2050, er vi vel ni milliarder mennesker på jorda. Det betyr at kornproduksjonen må økes 70 prosent i forhold til i dag, og kjøttproduksjonen må dobles hvis vi skal holde tritt, sa Smedshaug.Verdens største svinekjøttprodusent, Kina, produsere om lag 50 millioner tonn svinekjøtt. Det er halvparten av verdens totale produksjon på 100 millioner tonn. EU produserer 22 millioner tonn, USA 10 millioner, og Brasil 3,2 millioner tonn. Grisen er verdens største kjøttprodusent. Den har, sammen med kyllingen, vunnet kampen om kjøttforbruket de seneste åra. Graset har tapt for kornet. Men bare ni prosent av totalproduksjonen av svinekjøtt eksporteres. – Grunnen til at kornprisene nå stiger for første gang på 140 år, og det er litt spesielt at det skjer samtidig som kornproduksjonen øker, er at etterspørselen har økt og at befolkningsveksten og kjøpekraften i land som Kina, India og Midt-Østen har økt slik at eksporten fra disse landene er mindre, sa Christian Anton Smedshaug.