Publisert: 20.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt sårbarhet

 


Økt sårbarhet

 

Over 300 millioner kroner i tap, eller drøyt 150 000 kroner per produsent.Dette er resultatet av fôrprisøkninger på 60 øre kiloen den siste tida. En merkostnad på 60 øre fôrenheten x 4 fôrenheter per kilo produsert kjøtt betyr et tap på 2,50 kroner eller mer per kilo. Ganges dette med 1,3 millioner slaktegriser så blir beløpene formidable.Det er ikke rart at banker med sterkt landbruksengasjement følger ekstra våkent med på det som rører seg i svinenæringa for tida. For dette kommer på toppen av en ganske kraftig økning i gjeldseksponeringen hos den enkelte landbrukskunde. I dette temanummeret om økonomi i Svin forteller banksjef Peder Skåre at bare i hans bank, Sparebanken 1 SR-bank, var det over 100 kunder som våren 2009 hadde ei gjeld i banken på over seks millioner kroner. Våren for fire år siden var det ingen.Dette forteller mye om satsingsvilje og framtidstro på grisen. Men det forteller også at mange flere produsenter har blitt sårbare for brå endringer i markeds- og kostnadsbildet.