Publisert: 01.12.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt overskudd av svinekjøtt

Det ventes økt overskudd av svinekjøtt i markedet til neste år. Men et totalt overskudd på 1750 tonn svinekjøtt regnes for å være håndterbart.


Økt overskudd av svinekjøtt

Det ventes økt overskudd av svinekjøtt i markedet til neste år. Men et totalt overskudd på 1750 tonn svinekjøtt regnes for å være håndterbart.

Dette er hovedkonklusjonen i den siste markedsprognosen fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette betyr at det beregnede markedsoverskuddet for neste år har økt med 900 tonn sammenliknet med prognosen for to-tre måneder siden.

 

2016

Neste års salg er beregnet å ligge på nivå med salget for i år. Det er først og fremst økningen i produktivitet hos svineprodusentene som forklarer den beregnete produksjonsøkningen. I forrige prognose ble det regnet med én prosents effektivitetsøkning, mens det for 2016 er lagt inn to prosent effektivitetsøkning. Slaktevektene er ikke forandret, og semintallet er redusert med to prosent. Det er også tatt hensyn til korrigeringer i slakting av drektige purker som følge av MRSA. Når salget for neste år ventes å bli på samme nivå som i år, så er det forutsatt uttak av dagens målpris gjennom hele kalenderåret. Det vil gi en prisøkning på 0,7 prosent sammenliknet med årets pris. Neste års import er beregnet til 1650 tonn, inkludert EU-kvoten på 600 tonn. Resten er WTO-kvoten (200 tonn) og nødvendig spekkimport (850 tonn).

 

2015

Årets svinekjøttmarked har vært preget av god balanse. Samlet for året styrer vi nå mot et lite overskudd på 200 tonn i følge markedsprognosen. Forventet produksjonsøkning for i år er tre prosent, mens salget øker to prosent og gjennomsnittlig slaktevekt øker til 80,3 kilo mot 77, 1 i 2014. Ukemeldingene fra markedsregulator Nortura viser at produksjonen per uke 48 i 2015 var 119 659 tonn, en økning på tre prosent i forhold til samme tid i fjor. Også engrossalget av svinekjøtt viste en økning på tre prosent til samme tid. Markedsoverskuddet per uke 48 var 318 tonn.