Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Økt matopplevelse betyr mindre mattrygghet

– I det øyeblikket vi forlater hermetikken, så øker matopplevelsen. Større matopplevelser betales med mindre mattrygghet, for hundre prosent trygge kan vi aldri bli, sier Ole Alvseike.


– Økt matopplevelse betyr mindre mattrygghet

– I det øyeblikket vi forlater hermetikken, så øker matopplevelsen. Større matopplevelser betales med mindre mattrygghet, for hundre prosent trygge kan vi aldri bli, sier Ole Alvseike.

 

Han tar utgangspunkt i at myndigheter, politikere og for så vidt også landbruket sjøl, på mange måter har prosedert budskapet om trygg mat. Trygg mat har vært sett på som en selvfølge i Norge. Meningsmålinger (se annen sak på denne siden) bekrefter at slik er det. Norske forbrukere har tillit til myndighetenes matkontroll, samt at norsk matproduksjon er trygg og ufarlig.

 

KNUSER MYTENE

På mange måter er dette riktig. Vi har færre zoonoser (smitte fra dyr til mennesker eks. campylobacter og salmonella). Men på mange måter er det også helt feil.

– Tilliten beror i stor grad på myter. Vi hører norske politikere si at «selvfølgelig skal forbrukerne kunne stole på at maten er trygg». Samtidig vet vi at det finnes matbårne sjukdommer. Vi vet at steril slakting er en utopi. Bakteriene er usynlige, og de finnes over alt. Det er ekstremt mange av dem, og de har tilpasset seg svært ulike livsvilkår i løpet av fire milliarder år. De forandrer seg hele tiden. Vi mennesker er helt avhengig av disse bakteriene. De er livsviktige. Men samtidig kan de også være livsfarlige, sa Ole Alvseike i Animalia da Kjøttets tilstand 2006 ble presentert.

 

– IKKE SOM I BESTEMORS DAGER

– Dette er et faktum som ingen kan garantere seg vekk i fra. Helt trygg mat er en myte. Hvis vi ikke vil spise hermetikk, gjennomkokt kjøtt, fisk og grønnsaker og poteter slik besteforeldrene våre gjorde det, så løper vi en liten risiko.

Og i moderne kjøkken- og matlaging er det tvert i mot det friske, ferske og skånsomt tilberedte som framheves som det beste. Det gir større matopplevelser. OK, men da må vi være klar over at vi tar en kalkulert risiko. Det finnes ingen politiker eller noe offentlig matpoliti som kan forsikre oss mot aldri å bli sjuke, sa Alvseike. Han har skrevet et kapittel om nettopp disse problemene i årets kjøttrapport.