Publisert: 01.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt kompensasjon for å bidra med produksjonsdata

For å sikre innrapportering av produksjonsdata til den sentrale databasen, videreføres ordningen med godtgjørelse til de som bidrar med sine data. Og kullgodtgjørelsen økes fra 11 til 12 kroner.


Økt kompensasjon for å bidra med produksjonsdata

For å sikre innrapportering av produksjonsdata til den sentrale databasen, videreføres ordningen med godtgjørelse til de som bidrar med sine data. Og kullgodtgjørelsen økes fra 11 til 12 kroner.

 

Godtgjørelsen gis til de som registrerer sine data på In-Gris web, eller sender inn data for 2007 fra In-Gris Windows eller InfoGris-programmet innen gitte frister.

Dataene er viktige som grunnlag for prognosearbeid, som dokumentasjon på avlsproduktet, og de er et viktig bidrag til videre forskning og utvikling. Kullgodtgjørelsen dekkes av midler via omsetningsrådet (markedsreguleringsordningen) og av Norsvin. Norsvin gir en godtgjørelse på kr 400 per besetning til slaktegrisprodusenter som bidrar med sine data innen fristen for årsoppgjøret.

For å motta godtgjørelsen må innsendingen foregå minimum hvert kvartal og det skal registreres helsedata. Dersom du har spørsmål i forbindelse med innsending av data eller registreringer i In-Gris web, ta kontakt med din slakterirådgiver eller Norsvins brukerstøtte på telefon 62 51 01 11

 

Frister for 2007:

Data for 1. kvartal 2007: 30. juni 2007 Data for 2. kvartal 2007: 30. september 2007 Data for 3. kvartal 2007: 31. desember 2007 Data for 4. kvartal 2007: 29. februar 2008 Slaktegrisdata: 29. februar 2008