Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Stikkord:

ÅRSMØTE NORSVIN 2019

– Økt internasjonal satsing må til

– Vi må bli enda mer internasjonale. Vi har et begrenset ­potensiale når det gjelder nasjonalt seminsalg. Internasjonal satsing vil bety stadig mer, sa Norsvindirektør Olav Eik-Nes til årsmøtet.


Bildet: I «årsmøtesentralen» i Norsvins lokaler satt ­organisasjonssjef Gustav Grøholt og direktør Olav Eik-Nes.

 

Han tror at internasjonalt salg og eksportvirksomhet vil bety stadig mer for Norsvin SA framover. 

– Nye avtaler vil kunne tilføre oss mye. Jeg tenker her både på økt eksport av avls- og brukssemin i tillegg til økt eksport av avlsdyr. Det er også et ­marked i våre nære naboland når det gjelder dette, sa administrerende direktør Eik-Nes.

Ny teknologi
Han trakk fram tre fire områder som ville bli viktige for Norsvin i 2020 og åra framover. Det ene er digitaliseringen av Norsvin som selskap. Det vil kunne øke inntjeningen og ta ned kostnader. Et annet område er ny teknologi som vil gi økt avlsframgang. CT’en er for eksempel inne i sin andre generasjon. Et tredje område vil være å beherske embryoteknologien. På sikt vil den kunne erstatte mye av dagens livdyreksport. 

Rekordstor avlsframgang
Norsvin er også en del av verden, og tilhører et av verdens ledende globale avlsselskaper. Klima og bærekraft er viktigere enn noen gang, og vår visjon om hundre prosent norske råvarer i fôret til norske griser vil styrke selvforsyningen vår og styrke matsikkerheten. Overgang til SPF-produksjon på sikt vil også være viktig for ei ny framtid når det gjelder klima, bærekraft og helse. 

– 2019 ble et aktivt og utfordrende år. Dyrevelferd og omdømmeutfordringer har krevd størst oppmerksomhet i hele organisasjonen. Det som har skjedd vil skape etterdønninger i flere år. Men det gir oss også muligheter å kunne løfte dyrevelferden i norske grisehus. Avlsframgangen siste året har vært større enn noen gang. Det skyldes genomisk seleksjon, og dette vil styrke svinenæringas bærekraft framover, sa Olav Eik-Nes blant annet.

Norsvin SA – redusert årsresultat

Årsresultatet i Norsvin SA (morselskapet) gikk ned med 2,1 millioner kroner i 2019 i forhold til året før. Dette skyldes først og fremst fall i det nasjonale seminsalget, men ­resultatet ble likevel positivt med 2,3 millioner kroner. 

Egenkapitalen i Norsvin SA var ved utgangen av 2019 119 millioner, som utgjør 61 prosent av totalkapitalen. Årsoverskuddet tillegges selskapets egenkapital.

Konsernregnskapet består av Norsvin SA, Norsvin International Holding AS, Norsvin R&D AS, Aninova AS, Norsvin Barnehage AS og Norsvin Invest AS. Konsernregnskapet fikk et årsresultat før skatt på 22,5 millioner kroner i 2019. Dette er 11,3 millioner høyere enn året før, og skyldes i all hovedsak resultatutviklingen i Topigs Norsvin. Egenkapitalen i konsernet er på 130 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 49 prosent. I årsberetningen heter det at konsernet i ­moderat grad er utsatt for valutarisiko knyttet til eurolån i Norsvin Inter­national Holding.