Publisert: 07.04.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt interesse for registrering

Årets resultater fra felleskjøpets FK Slaktegriskontroll er klare. Stor økning i kunder som sender oss p-rapporter gjør at vi nå har et godt tallmateriale vi bruker til å følge vårt fôr ute i markedet.


Økt interesse for registrering

Årets resultater fra felleskjøpets FK Slaktegriskontroll er klare. Stor økning i kunder som sender oss p-rapporter gjør at vi nå har et godt tallmateriale vi bruker til å følge vårt fôr ute i markedet.

Victoria Bøhn Lund, spesialkonsulent svin FKA Antall gris registrert i FK Slaktegriskontroll har steget jevnt og trutt de siste årene, og har doblet seg siden 2011. Dette er en gledelig utvikling. For produksjonsåret 2014 finner vi 60 000 griser bak tallene, og det tilsvarer rundt en tredjedel av de registrerte slaktegrisene med fôrregistrering i Ingris. Økningen gjør at vi nå begynner å få såpass stort tallmateriale at det er til stor hjelp for å vurdere kraftfôret vårt ute i markedet. Resultatene og erfaringene brukes til å videreutvikle rådgivingen og fôringsanbefalingene våre.

Årets resultater

FK Slaktegriskontroll er et system der Felleskjøpet samler inn p-rapporter laget i Ingris for sine kunder. Årets resultater fra FK Slaktegriskontroll viser en liten økning i tilvekst sammenliknet med 2013. Fôrforbruket har holdt seg stabilt de siste årene, men har ikke økt fra 2013 på tross av høyere slaktevekter i 2014. Kjøttprosenten har sunket i 2014 sammenliknet med de to foregående årene, dette er som forventet med ny genetikk og ny likning for beregning av kjøttprosent. Sammenlikner vi SPF og ordinær gris har SPF både høyere tilvekst og bedre fôrforbruk, men kjøttprosenten er lik.

2014                                 Ordinær gris     SPF Slaktevekt                         78,3                 78,9 Tilvekst, g/dag                     969                 1063 Fôrforbruk, FEn/kg tilvekst  2,70                 2,55 Kjøttprosent                        60,4                 60,3

Spennet er stort!

I FK Slaktegriskontroll ser vi det samme som registreres i Ingris; at spennet mellom de beste og dårligste resultatene er stort. Vi ser også at det er mulig å levere gode produksjonsresultater på all slags fôring. De beste produksjonstalla fordeler seg på alle fôringsregimer: de som fôrer tørt, med kraftfôr og vann, og de som bruker alternative råvarer sammen med kraftfôr. Dette bør motivere til å finne riktig fôringsstrategi for å utnytte potensiale i nettopp ditt fjøs.

Bruk rapporten til å vurdere om fôringa er riktig

Målet med rapportene er å hjelpe deg til å vurdere om fôringsregimet ditt er riktig. Bruk rapportene aktivt i diskusjon med rådgiveren din. Det er også viktig å se på totaløkonomien i besetningen, og bruke rapportene til å vurdere hvor du gjør det bra og hvor du kan forbedre deg. I FK Slaktegriskontroll ser vi blant annet at det å oppnå en lav fôrkostnad for eksempel med alternative råvarer gjør at man kan tolerere et høyere fôrforbruk uten at dekningsbidraget blir dårlig av den grunn.

Vær endringsvillig

Forutsetningene for hva som gir mest mulig lønnsom drift endrer seg stadig vekk. Betingelser fra slakteriet om ønsket slaktevekt og prissetting har deretter mye å si for hva som er riktig fôringsstrategi i besetningen. I perioden vi har vært gjennom med lave slaktevekter har det vært lønnsomt å ha fokus på å begrense fôrforbruket. Nå når høyere slaktevekter er ønsket, flyttes fokuset over mot høy tilvekst. Dette krever igjen en annen fôringsstrategi. Konklusjonen må være at hva som er riktig fôringsstrategi i din besetning kan endre seg over tid, og at det lønner seg å være fleksibel og endringsvillig. Kontinuerlig oppsikt med resultatene gjør det mye enklere å vurdere når ting fungerer, og når det er på tide å prøve en endring.