Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt inntjening ved bruk av Aloe Vera


Økt inntjening ved bruk av Aloe Vera

 

Svineprodusent Per Larsen, som er en stor svineprodusent med SPF-besetninger på Jyderup i Danmark, fikk en del kolleger til å riste på hodet da han begynte å gi smågrisene sine saft fra Aloe Vera-planten. Det var naboen hans, som selger Aloe Vera, som fikk Larsen til å prøve. Han har selv skeptisk, men i følge Maskinbladet har tvilen forsvunnet etter et års bruk. Smågrisene stortrives, og dekningsbidraget har økt markert, faktisk i størrelsesorden 10 kroner per gris, skriver det danske Maskinbladet.

– Vi hadde problemer med avvenningsgrisene, som var svært uensartet. Vi kjører med ukepuljer på 440 griser, og av dem var det hver gang mellom 25 og 30 som var altfor små, ikke minst på grunn av diaré. Etter at vi begynte å gi smågrisene Aloe Vera har puljene blitt markert mer ensartete. Nå holder vi bare igjen fire griser, sier Per Larsen til bladet.

De har prøvd med forskjellige mengder, men har endt opp med å bruke 10 milliliter Aloe Vera per gris i sju dager. Safta fra Aloe Vera-planten blandes i vannet. Hvis noen får lyst til å prøve, anbefaler Larsen følgende kur;

Gi 30 milliliter på dag én og to, og reduser til 10 milliliter per gris de fem siste dagene. Utgiften til kuren kommer for hans del opp i 10–12 danske kroner per gris.