Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt grisingsprosent

I 2008 har Helsetjenesten for svin, Norsvin, KLF og Nortura et prosjekt der vi ønsker å få opp grisingsprosenten i Norge.


Økt grisingsprosent

I 2008 har Helsetjenesten for svin, Norsvin, KLF og Nortura et prosjekt der vi ønsker å få opp grisingsprosenten i Norge.

 

Norge ligger dårlig an med sine 78 prosent når en sammenligner med våre naboland. Danmark har for eksempel 84 prosent.

For å få ut informasjon til så mange som mulig og lage litt blest rundt økt grisingsprosent har det blitt laget en kalender med fine grisebilder og en faktarute for hver måned om hvordan en kan øke grisingsprosenten i egen besetning.

En film med fokusering på 5 punktsstimulering er også lagd, «Fem to ganger om dagen – for befruktningens skyld», og en foredragsserie om råd og tips for økt grisingsprosent som kan brukes ute på møter og samlinger for griseprodusenter som har purker.