Publisert: 06.05.2017 Oppdatert: 06.08.2018

Stikkord:

Økt EU-import av mat

Norge og EU ble nylig enige om en avtale om handel med jord- bruksprodukter. Avtalen åpner for økt tilstrømming av jord- bruksvarer fra EU-landene og kommer på toppen av de tidli- gere avtalene fra 2003 og 2012.


– I 2016 økte importen av ost fra EU med hele åtte prosent til om lag 11 000 tonn. Det tilsvarer om lag 15 prosent av norsk melk som brukes til ost. Ost fra EU fortrenger produksjonen fra rundt 600 gjennomsnittlige norske melkebruk, sier Arne Ivar Sletnes, fag-sjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke. Men den nye avtalen kan mengden tollfri eksportost øke fra tidligere 7200 tonn til 8400 tonn. I tillegg kan de fleste ostetyper importeres til en beskjeden toll på 27 kroner kiloen. Også andre meieriprodukter, som yoghurt, kan innføres med lav toll. Avtalen om økt importkvote er nok til stor glede for EU-bøndene som sliter med overproduksjon og lave priser på melk. EU fjernet melkekvotene i 2015. Produksjonen økte mye, melkeprisene stupte og krisen var et faktum.

VARIGE IMPORTKVOTER
I tillegg til ost, har Norge også gitt EU tilbud om tollfri innførsel av store mengder kjøtt og andre jordbrukspro-dukter. Hvis den nye avtalen vedtas av Stortinget og Europaparlamentet, kan EU eksportere 2500 tonn storfekjøtt tollfritt til Norge. – Noen vil hevde at dette ikke er noe problem, ettersom vi i dag må impor-tere storfekjøtt for å dekke etterspørse-len. Problemet er imidlertid at kvotene til EU er varige. Vi kan ikke trekke dem tilbake. Det er potensiale for, og et politisk mål å øke produksjonen av stor-fekjøtt i Norge. Potensialet smuldrer bort med slike avtaler, sier Sletnes.

GNIR SEG I HENDENE
EU er verdens største jordbruksekspor-tør. Til tross for vårt beskjedne folketall, er Norge faktisk nummer sju på lista over EU-jordbrukets viktigste eksportland. – Det er ikke rart at EUs landbruks-minister Phil Hogan jublet og hevdet avtalen vil forsterke EU sin eksport-suksess. Suksessen er tydelig i handels-statistikken. EU har mer enn tredoblet jordbrukseksporten til Norge de siste femten år, påpeker Arne Ivar Sletnes.