Publisert: 08.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økonomi fra 5,5 meter per sekund

En årsmiddelvind på 5,5 meter per sekund skal være nok til å få økonomi i anlegget. Det mener i hvert fall leverandøren.


Økonomi fra 5,5 meter per sekund

En årsmiddelvind på 5,5 meter per sekund skal være nok til å få økonomi i anlegget. Det mener i hvert fall leverandøren.

Det er selskapet Wind Energy Nordic AS på Ørsta i Møre og Romsdal som skal levere gardsvindmølla som Svein Ove Risa er interessert i å bygge i Time. Og det er Bjørn Helset i Wind Energy Nordic som har hjulpet Risa med planlegging, beregninger og prosjektsøknader.

– Som ansvarlig søker er det Wind Energy Nordic som kjører prosessen for å få godkjenning i kommunen i hvert enkelt tilfelle. Det må også søkes til netteier og tilknytning til nett. Da ber vi også netteier om en forhåndskalkyle slik at eventuelle kostnader knyttet til oppgraderinger, trafo, galvaniske skiller etc. blir beregnet. Mange gårdbrukere vil kunne gjøre mye av grunnarbeidet med fundamentet på 5×5 meter sjøl, men fundamentarbeidet må utføres av betongentreprenør, sier Helset til Svin.

Selskapet leverer gardsvindmøller i ulike størrelser, men i tilfellet Risa snakker vi om ei mølle med en høyde på 36 meter og en turbineffekt på 45 kw x timer drift per år (2330). Det gir en forventet årlig produksjon i kWh på 104 850 ved en årsmiddelvind på 5,5 meter i sekundet. Høyere årsmiddelvind gir bedre økonomi. Men på dette nivået skal det være økonomi i anlegget, mener selskapet.

Risa vil kunne produsere opptil 180 000 kwH per år på garden sin på grunn av de gunstige vindforholdene på Jæren (8,1 m/s pluss minus 1,5 m/s).