Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økende behov for spegrisfôr til spegrisen

Med økende kullstørrelser og ønske om høge avvenningsvekter kan det i mange tilfeller være positivt med tilleggsfôring til grisungene allerede noen få dager etter fødsel.


Økende behov for spegrisfôr til spegrisen

Med økende kullstørrelser og ønske om høge avvenningsvekter kan det i mange tilfeller være positivt med tilleggsfôring til grisungene allerede noen få dager etter fødsel.

Et spesialtilpasset spegrisfôr kan være løsningen for mange. Dette kan øke antall avvente og avvenningsvektene samtidig som purka avlastes. Grisungene fødes med små fettreserver og svært dårlig immunforsvar. Det første døgnet vil mikroorganismer fra omgivelsene i kombinasjon med livsviktig råmelk bidra til å aktivisere immunforsvaret. På grunn av de små jernlagrene grisen er født med er det også helt nødvendig at den får tilført jern i løpet av det første levedøgnet. Det er viktig at grisungene får i seg råmelk, før de blir gitt jern. Egen tarmflora skal etablere seg slik at grisungene kan ta til seg og utnytte næringsstoffene i purkemelka.

Fra første leveuke

I de første tre ukene er purkemelka den viktigste næringskilden for smågrisen, men allerede fra første leveuke kan man starte tilvenning på smågrisfôr. Det har lenge vært akseptert at grisungene bør få eget smågrisfôr i smågrisperioden. Kraftfôr utviklet for smågris har råvarer som er mer smakelige og lettfordøyelige enn råvarene som inngår i et kraftfôr beregnet for større griser.

Vanlig i Danmark

I store griseproduserende land som for eksempel Danmark, brukes normalt tre ulike smågrisfôrblandinger med fallende proteininnhold fra fødsel til omsetting eller flytting. Det benyttes et spegrisfôr i starten før ulike smågrisfôr overtar. I Norge brukes tradisjonelt kun én blanding i samme periode.

Spegrisfôr sammen med purkemelka

Felleskjøpet har i flere år hatt et eget spegrisfôr med navnet Format Mysli G. Et nytt spegrisfôr, Format Start 170 tar nå over for dette fôret, og vil være tilgjengelig i småsekk fra nå av. Den nyutviklete spesialblandingen er beregnet brukt til spegris allerede fra første leveuke. Dette er en smakelig og konsentrert prestarter som gir god introduksjon til annet fôr enn purkemelk. Et par uker før avvenning bør spegrisen gradvis tilvennes et smågrisfôr som for eksempel Format Kvikk 160.

Positive effekter

Tidlig tilvenning til spegrisfôr har flere positive effekter. Dagens store kullstørrelser og økende krav til høy tilvekst hos smågrisen gjør at purkas melkeproduksjon alene ikke alltid er nok til å tilfredsstille grisungenes fulle vekstpotensial. Den nyutviklete startblandingen vil sammen med purkemelka bidra til å dekke næringsbehovet hos smågrisene helt fra starten av. Dette er særlig viktig i kull der purka ikke har optimal melkeproduksjon, eller hvis kullet er veldig stort.

Melkeprodukter og fiskemel

Purkemelk inneholder relativt mye protein og har høyt energiinnhold. Innholdet av enzymet laktase, som spalter melkesukkeret lakotose, er svært høyt i tynntarmen til spegrisen de to første ukene etter fødsel, mens innholdet av amylase, som spalter stivelse, er lavt. Den nye startblandingen inneholder relativt høye nivåer av melkeprodukter samt fiskemel som er lettfordøyelig for spegrisen. Råvarene har god smakelighet samtidig som de er tilpasset fordøyelsessystemet til spegrisen. I tillegg har den god blanding av organiske syrer som bidrar til god helse.

Sammen med smågristorv

Spegrisfôr eller annet smågrisfôr kan med fordel tildeles sammen med smågristorv med jern i det området der smågrisene er aktive. Ta vekk gammelt fôr og gi nytt, slik at det hele tiden er ferskt smågrisfôr tilgjengelig. Om man bruker smågristorv i fødebingen, må denne byttes ut med avvenningstorv cirka ei uke før avvenning. Dette vil redusere faren for utbrudd av diaré hos smågrisen.

Ny og bedre avvenningstorv

Pluss Avvenningstorv er torv uten jern. Den nye avvenningstorva er nå tilsatt sink og enda bedre syremiks som begrenser risikoen for avvenningsdiare. Dette skjer ved å redusere pH-økningen som ofte forekommer i mage-tarm-kanalen etter avvenning. Torva er også tilsatt medisinsk kull som virker forebyggende mot diaré.