Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Øke tilslutningen til In-Gris web

I høst vil en del smågrisprodusenter bli spurt om deres forhold til In-Gris og annen dataregistrering av svineproduksjonen.


Øke tilslutningen til In-Gris web

I høst vil en del smågrisprodusenter bli spurt om deres forhold til In-Gris og annen dataregistrering av svineproduksjonen.

 

Det vil bli sendt ut spørreundersøkelser på e-mail, og noen bønder vil bli intervjuet og delta i gruppesamtaler. Hensikten er å finne ut hva som skal til for at en bonde vil ta i bruk In-Gris web. En samlet slakteribransje ønsker at tilslutningen til In-Gris skal øke.

 

Bedre prognoser og bedre driftsledelse

Siste året har det vært rettet kritikk mot prognosearbeidet for svinekjøtt. Nortura har laget en tiltaksliste, der økt tilslutning til In-Gris web er ett av satsingspunktene. Dersom en stor del av smågrisprodusentene registrerer produksjonen i In-Gris web jevnlig, vil man kunne forutsi slakterienes tilgang på svinekjøtt langt bedre. Prognosene vil bli sikrere, og alle svineprodusentene vil tjene på det.

Men den viktigste årsaken til å bruke In-Gris web for en svineprodusent, er den daglige hjelpen i drifta. Hvordan skal In-Gris web være for at du vil bli ny bruker? Delta i spørreundersøkelsen og gi oss innspill. In-Gris skal ha egen stand på Gris i 2007 i november. Vi ses der!

 

300 brukere allerede

Det er i underkant av 1000 In-Grismedlemmer. Etter et halvt år med In-Gris web, er det nå 300 web-brukere. 3 – 400 sender fortsatt data til In-Grisdatabasen fra Info-Gris eller In-Gris PC-program. Noen hundre medlemmer er mer eller mindre aktive med dataregistreringen, eller kanskje bruker de dataregistrering men ikke sender inn dataene til den felles databasen? I Norge er det i alt ca 1770 smågrisprodusenter og 1500 slaktegrisprodusenter, så det burde være mulig å øke tilslutningen betydelig. Målet er 80 % tilslutning av smågrisprodusenter som In-Grismedlemmer innen to år.