Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Øk slaktevektene!

Utviklingen i svinekjøttmarkedet har ført til stor endring i prisløypa for svinekjøtt. Fra påsken økte vektgrensene til 79 kg for den høyeste prisen. Prisløypa er imidlertid slik utformet at det lønner seg å heve slaktevektene ytterligere, dersom det er plass i bingen og i systemet.


Øk slaktevektene!

Utviklingen i svinekjøttmarkedet har ført til stor endring i prisløypa for svinekjøtt. Fra påsken økte vektgrensene til 79 kg for den høyeste prisen. Prisløypa er imidlertid slik utformet at det lønner seg å heve slaktevektene ytterligere, dersom det er plass i bingen og i systemet.

 

Nortura har endret prisløypa og de uavhengige slakteriene har gjort tilnærmet de samme endringer. Tidligere ble det gitt maksimal pris ned til 55,1 kg slaktevekt. I forbindelse med heving av prisen med 70 øre pr kg (redusert omsetningsavgift) ble den nedre grense for toppris justert opp til 69,1 kg. Prisen for vekter under 65 kg ble faktisk redusert.

Høyeste pris gis opp til 79 kg. Prisfallet for høyere vekter er imidlertid svært lite. Ut fra Norsvins beregninger er disse faktisk så små at man i dag har like stort dekningsbidrag på å levere en enkelt gris på 85 kg som en på 79 kg. I beregningene er det lagt inn både økt fôrforbruk og noe nedgang i kjøttprosent for høyere vekter. Dette forutsetter imidlertid at systemet gir plass til å øke vektene.

Dersom vi ser bort fra puljetilleggene, og går ut fra at et lass med slaktegris har «normal» spredning i vekter, viser Norsvins beregninger at riktig gjennomsnittsvekt for øyeblikket er 82 kg ut fra Norturas pristabell. Med så flat priskurve er det imidlertid liten forskjell i lønnsomheten mellom gjennomsnittsvektene i intervallet 78 til 85 kg.

 

Hva begrenser produksjonen?

Dersom plassen begrenser og det er rom innenfor konsesjonsgrensa, er det viktig å få høyest mulig dekningsbidrag per binge, og ikke per levert slaktegris. Høyest dekningsbidrag per binge opp- nås i dag med en vekt på 79 kg per slaktegris.