Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt studietilbud om ventilasjon klart

Årets studiehefte fra Norsvins fagavdeling tar for seg klima og ventilasjon.


Nytt studietilbud om ventilasjon klart

Årets studiehefte fra Norsvins fagavdeling tar for seg klima og ventilasjon.

 

Det er nå klart for utsendelse. Kurset inneholder bl.a. anbefalte normer for ventilasjon, og ulike prinsipper for ventilasjon og styring/regulering av ventilasjonsanlegget. Kurset tar også opp kontroll og vedlikehold av anlegget, tilskuddsvarme, energibesparende ventilasjon, og nødventilasjon/ alarm ved ventilasjonssvikt.

Erik Damsted ved Landsutvalget for Svin, Danske Slagterier, og Knut Bøe ved Universitetet for miljø- og biovitenskap er hovedforfattere av årets studiehefte.

Fagavdelingen håper på stor oppslutning om årets studietilbud, da ventilasjon er et tema som skulle være aktuelt for både slaktegris- og smågrisprodusenter. Mange etterlyser og ønsker mer kunnskap om dette temaet, som har stor betydning for resultater og økonomi i svineproduksjonen. Studieringer er en fin mulighet til å komme sammen og kombinere det faglige med det sosiale, og Norsvins fagavdeling håper at årets hefte kan føre til mange nyttige diskusjoner. Så oppfordringen er klar: Benytt de mørke høstkveldene og kom i gang med studieringer!

Innmelding av studieringer og bestilling av kurshefter gjøres via det lokale BSFutvalget eller BSF, sentralt: Tlf: 22 05 48 30. Studieheftet koster kr. 200.- + porto.