Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 01.02.2018

Nytt studieopplegg er klart!

Årets studieopplegg heter «Full kontroll fra avvenning til slakt», og består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Målet med årets opplegg er øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd.


Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.

Å vite hvor mange fôrenheter man bruker på å fôre fram en kilo tilvekst er et godt mål på lønnsomheten i drifta, og for å få en oversikt over dette er det viktig med gode registreringer. Det er også mange faktorer som kan påvirke fôrforbruket og vi vil ta for oss mange av disse faktorene i studieopplegget. Heftet og filmene presenterer fagstoff, erfaringer og tips fra flinke og engasjerte svineprodusenter og rådgivere.

Filmene finner du på Norsvins Youtube-kanal. 

Fire samlinger

Det er lagt opp til fire samlinger. I den første studieenheten kommer vi litt inn på hvordan fôrforbruk kan påvirke økonomien. I tillegg tar vi for oss betydningen av et godt dyremateriale, SPF og utslaktingsstrategi.

Andre studieenhet vil omhandle den nye Ingris tilvekst delen som lanseres den 3.januar. Her vil du få presentert hvordan man praktisk registrerer og henter ut resultater. Resultater fra en produksjonsrapport er viktig får å få vite hvor forbedringspotensialet finnes og i hvilken vei utviklinga i drifta går.

Tredje del vil omhandle fôring av små- og slaktegris, og litt om fôringsanlegg. Her vil du få vite hvordan fôrets sammensetning og valg av fôringsstrategi påvirker tilvekst og fôrforbruk. I tillegg vil du få et innblikk i forskjellige fôringsanlegg og hva som er viktig å huske på når det gjelder oppfølging av disse.

Den siste delen vil dreie seg om husdyrmiljø, halebiting og forskjellige sykdommer som er en utfordring i svineproduksjon. Gode rutiner ved innsett, nok areal og riktig ventilasjon er viktige faktorer for å ha en frisk gris. Halebiting er en stor utfordring, og i denne enheten blir det presentert årsaker og tiltak, i tillegg vil du også få en innføring i de sykdommene som gir de største utfordringene i små- og slaktegrisproduksjon.

Årets studiehefte koster kr 200 + frakt.