Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Stikkord:

Nytt studiekurs om grisers atferd

Ved juletider har Norsvin klart et nytt studiekurs for svineprodusenter og andre i svinebransjen. Denne gangen er ­temaet etologi – grisens atferd. Større kunnskap om dette vil bidra til at flere forstår hvordan de kan tolke grisers signaler i daglig drift.


Solveig Kongsrud, Norsvin 

 

Svineprodusenter har i flere år etterspurt studiekurs i etologi, som er vitenskapen hvor man studerer dyrs atferd, årsaken til atferden og den biologiske funksjonen til atferden. Ved juletider er årets studiekurs fra Norsvin klart med grisers atferd og hvordan svineprodusentene kan utnytte kunnskap om dette til en bedre arbeidshverdag i ­grisehuset som tema. 

Studiekurs har fått tittelen «På lag med grisen». Kurset er aktuelt for alle som er involvert i smågris- og slaktegris­produksjon. Formålet med kursopplegget er å øke kompetansen om grisers atferdsmønstre hos svineprodusenter, ansatte i svinebesetninger og svine­produsenters rådgivere. Kurset skal gi kursdeltagerne større kunnskap om grisens atferd og behov og vil bidra til at flere forstår hvordan de kan observere og bruke grisers atferd og signaler i den daglige driften av svinebesetninger.

Svinenæringa har stort fokus rettet mot seg fra både fra forbrukere og myndigheter. Økt kunnskap blant ­svineprodu­sentene om grisers atferd vil derfor bidra til forbedring av svinenæringens omdømme og være med på å sikre framtid for norsk svineproduksjon.

Årets kurs har ikke noe tradisjonelt ­studiehefte, men består av en artikkel­serie i Svin og en rekke korte filmer.  Utover vinteren håper vi også å lage noen podkaster og webinarer med samme tema. Artikkelserien om grisers atferd, som vil gå over tre nummer, starter i dette nummeret av Svin og vil fortsette i de første utgavene i 2021. Disse artiklene vil også bli tilgjengelig digitalt på Norsvins hjemmeside sammen med link til filmene. De som deltar på studiekurset, vil få dokumentert kunnskap i form av kompetanse­bevis.

Kurset er delt inn i tre studieenheter. Første studieenhet omhandler grunnleggende atferder og instinkter hos grisen. Tolking av atferd og signaler er tema i andre del. Den siste studieenheten tar for seg røkters påvirkning på dyra, sammen med miljø og rutiner i grisehuset. Til slutt får du innblikk i hvordan Norsvin og Topigs Norsvin avler for sosiale griser som skal fungere godt i dagens og morgendagens fjøs.

Vi har besøkt svineprodusentene ­Birgitte og Erik Skaare, Lars Hulleberg, Marit Glærum og Bjørn Gevelt. De deler sine erfaringer om hvordan de observerer dyra, tilbyr dyra mulighet for naturlig atferd og benytter seg av grisenes atferd til å få en lettere arbeidshverdag i grisehuset. Etologene Inger Lise Andersen og Marko Ocepek ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) står for mye av fagstoffet i kurset sammen med Bjørn Åge Fjeset i Fjøssystemer, Signe Lovise Thingnes, Kristine Hov Martinsen, Øyvind Nordbø, Øystein Moen og ­Solveig Kongsrud i Norsvin.

Studiekurset har tre studieenheter, og gjennomføringen kan gjøres på mange måter. For mange vil det passe best å møtes tre ganger og gjennomgå én studieenhet på hver samling. Noen steder vil det passe med et felles oppstartmøte som følges opp av et par samlinger i de enkelte studieringene. Enkelte steder møtes produsentene ei helg på hotell der de gjennomgår hele kursopplegget på en gang. Velg den kursformen som passer best. Lurer du på om det er en studiering i ditt område så ta kontakt med Norsvin.