Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt studiehefte om forebyggende helsearbeid

Helsetjenesten for svin fyller 20 år i år (!). Det markeres blant annet ved at forebyggende helsearbeid blir tema for høstens studiehefte for svineprodusenter.


Nytt studiehefte om forebyggende helsearbeid

Helsetjenesten for svin fyller 20 år i år (!). Det markeres blant annet ved at forebyggende helsearbeid blir tema for høstens studiehefte for svineprodusenter.

 

Felles målrettet innsats i tjue år har ført til at den norske svinepopulasjonen har et eksepsjonelt lite antall smittsomme sjukdommer, noe som har sendt oss helt i verdenstoppen for svinehelse. Foruten å bidra til god økonomi for norske produsenter, har god helsestatus bidratt til å gjøre norsk gris attraktiv på det internasjonale markedet.

Men man skal være varsom med å hvile for lenge på laurbærene. Med stadig større besetninger og mer intensiv drift, ser vi nå en økende forekomst av produksjonsrelaterte sjukdommer som tidligere var mindre fremtredende. I tillegg er sjukdomspresset på norskegrensa stadig økende, noe sjukdomsutbruddene i våre naboland de siste månedene er gode eksempler på. Derfor er forebyggende helsearbeid minst like aktuelt nå som i 1987!

Studieheftet er utarbeidet i samarbeid mellom Helsetjenesten for svin og Norsvins fagavdeling, og både kjente og ukjente personer har bidratt. Det vil bestå av fire hovedkapitler:

 

1. Infeksjonsmedisin

Om de fleste typer smittestoffer, hvor de kommer fra, hvordan de spres og hvordan de oppformeres. Kapitlet vil også omtale antibiotika, hvordan det virker, hvorfor noen antibiotika bare virker på visse typer bakterier, hvordan antibiotikaresistens utvikles, og hvorfor dette er så farlig for både folk og dyr.

 

2. Smittebeskyttelse: Hindre spredning av smittestoffer.

Om de ulike former for smittebeskyttelse (nasjonal, regional, lokal og intern), og hvorfor det er så viktig i forebyggende helsearbeid å overholde smittebeskyttelse, ikke minst å beskytte egen besetning mot innslep av smittestoff.

 

3. Hygiene: Hindre oppformering av smittestoff.

Med gode rutiner for renhold og hygiene holdes smittestoffene i sjakk, og oppblomstring av sjukdommer forhindres. Store deler av kapitlet er skrevet av en erfaren dansk spesialist på om- rådet, og vil inneholde mye nytt innenfor området vask, desinfeksjon og opptørking.

 

4. Immunitet: Øke grisenes motstandskraft.

Utgangspunktet er ungpurka, og betydningen av omgivelser, miljø og innsatsfaktorer for å bygge henne opp fra tidlig alder til å bli en godt voksen, solid, fruktbar og holdbar purke. I tillegg forklares prinsipper for vaksinasjon, sjukdommene man bør vaksinere mot, og hva som kan føre til at vaksinasjon ikke alltid virker.

Studieheftet er planlagt å være klar for utsendelse omkring 15. oktober, og vil være beregnet på studiering uten lærer. Heftepris er kr 220,- og hefter bestilles hos Bygdefolkets studieforbund.