Publisert: 09.12.2021 Oppdatert: 09.12.2021

Stikkord:

Nytt slakteri på Otta

Lokale bønder og Jæder får med seg Grilstad på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri. Sammen med fire kommuner skal det nå investeres 300 ­millioner kroner i nytt anlegg på Otta. 


Bildet: Fra venstre Ståle Gausen, konserndirektør i Grilstad AS, Guro Espeland, daglig leder i Jæder Ådne Espeland AS, Terje Wester, påtroppende daglig leder Gudbrandsdal Slakteri AS, Jørgen Wiig konsernsjef Grilstad AS, Terje Jonny Sveen, styreleder Gudbrandsdal Slakteri AS og Noralf Espeland, styremedlem i Jæder Ådne Espeland AS og Gudbrandsdal Slakteri AS. 

 

Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det som initiativtakerne kaller Norges mest bærekraftige slakteri. Byggingen starter allerede neste år.

Lokale arbeidsplasser
Gudbrandsdal Slakteri skal bruke lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon som nå skal foredles lokalt. Nå ser eierne fram til å bygge et solid slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder. 

Det kommende året skal det investeres cirka 150 millioner i et industribygg, og resten på mer slakterispesifikt utstyr. 

Ta vare på norsk landbruk
Eierne er opptatt av å ta vare på norsk landbruk. De håper at eierskap i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til nye generasjoner som vurderer om de skal overta familiegårdene. 

Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad. som legger vekt på kvalitet, gode norske råvarer, og et bærekraftig landbruk. 

 

Engasjerte kommuner 

Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura la ned slakteriet sitt for to år siden. Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet, og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med nabokommunene Vågå, Nord-Fron og Lom. Tett og godt samarbeid med kommunene har gjort det mulig for Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i Gudbrandsdal Slakteri.

Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen. Begge vil bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerkebygging.

Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Fatland Jæren AS. Han tiltrer 1. januar 2022.