Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt rådgivningstilbud for landbruksbygg

Plan- og bygningsloven endres vesentlig i 2010, og flere kan møte krav om bruk av godkjente foretak. Norsk Landbruksrådgivning har nå fra 1. januar i år opprettet et nytt bygningsteknisk tilbud.

 


Nytt rådgivningstilbud for landbruksbygg

Plan- og bygningsloven endres vesentlig i 2010, og flere kan møte krav om bruk av godkjente foretak. Norsk Landbruksrådgivning har nå fra 1. januar i år opprettet et nytt bygningsteknisk tilbud.

 

Tilbudet er en landsdekkende bygningsteknisk rådgivings- og planleggingstjeneste for landbruket. Tidligere har denne tjenesten vært ytt av fylkesmannsembetene i mange fylker, men den blir nå videreutviklet og styrket i Norsk Landbruksrådgiving. Per Ola Skjølberg og Christian Brevig i Norsk Landbruksrådgivning sier i en pressemelding at de vil tilby tekniske planer, bistå under prisforhandlinger og kontraktsinngåelser, og tilby byggeledelse.- Dette rådgivingstilbudet gir gårdbrukerne en enestående mulighet til nøytral rådgiving i byggeprosjekter. Erfaringer fra andre land tilsier at dette gir gode og billige landbruksbygg, sier direktør Anders Heen i Norsk Landbruksrådgiving.Tjenesten omfatter alle typer driftsbygninger i landbruket, og bygninger for landbrukstilknytta virksomhet. Tilbudet fra fylkesmannsembetenes landbruksavdelinger (FMLA) er opphørt, og Norsk Landbruksrådgiving utvider derfor sine fagområder til også å gjelde teknisk planlegging. Det nye rådgiverkorpset består av planleggere, bygningsingeniører og tekniske tegnere. – Planleggerne er tilsatt i regionale rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer), men vil samarbeide i et nasjonalt, faglig nettverk med tilgang til hverandres spisskompetanse. Denne organiseringen sikrer et likt rådgivingstilbud for hele landet. Utarbeiding av teknisk forprosjekt og arbeidstegninger videreføres, samtidig som vi styrker tilbudet innenfor byggeledelse og kvalitetssikring av bygg og anlegg. Det samme gjelder også den økonomiske rådgivingen, sier Anders Heen videre. Tjenesten tilbyr også hydroteknisk kompetanse som det er økende etterspørsel etter.Plan- og Bygningsloven blir vesentlig endret i 2010. Det forventes at flere byggeprosjekter i landbruket blir omfattet av krav om bruk av godkjente foretak. Norsk Landbruksrådgivnings medarbeidere vil dekke kravene i den nye loven. – Vårt mål er kvalitetsbygg til riktig pris, og vi vil skjele til lokal byggetradisjon og kulturlandskap, understreker direktør Anders Heen i Norsk Landbruksrådgiving.