Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt purkefôr – prisene litt opp

Kraftfôrprisene er litt opp fra oktober, men ikke hos Fiskå Mølle. På Østlandet/Trøndelag stiger prisene noe mer enn forutsatt i jordbruksavtalen.   


Nytt purkefôr - prisene litt opp

Kraftfôrprisene er litt opp fra oktober, men ikke hos Fiskå Mølle. På Østlandet/Trøndelag stiger prisene noe mer enn forutsatt i jordbruksavtalen.   

Prisene øker igjen noe mer enn forutsatt i jordbruksavtalen. Det gjelder spesielt Østlandet/Trøndelag. I Rogaland har prisen derimot omtrent stått stille siste år. Det kan skyldes hard konkurranse, men landsdelen hadde også noe høye priser for et år siden. På slaktegrisfôr er situasjonen dermed igjen som tidligere. Rogaland har de laveste prisene. På purkefôr er det jevnere, men også vanskeligere å sammenligne. På drektighetsfôr er Felleskjøpet Agri faktisk rimeligst. Vi har tatt med flere fôr på lista denne gangen. Det er en trend i retning av mer skreddersydd purkefôring. 

Størst prisøkning siste år og også siste tre måneder har diefôr fra Felleskjøpet Agri hatt. Men her har det samtidig skjedd forandringer. Det var tidligere to typer diefôr, men de er slått sammen og heter nå Format Purke.

– Økt pris skyldes ikke større marginer, det har vi vært bevist på i den omleggingen vi har gjort på purkefôr. Men det koster litt mer å lage et fôr med noe lavere fôrenhetsinnhold. Format Purke inneholder også noe mer aminosyrer enn det gamle diefôret. Purkefôr generelt inneholder dessuten mye hvete, og her svinger priser på import en god del, forklarer Petter Nyeng, produktsjef svin  i Felleskjøpet Agri.

Alt koster over tre kroner

Tiden er også forbi da en etter å ha trukket fra alle rabatter kan få svinefôr til under tre kroner fôrenheten. Bare Fiskå Mølle har nå et slikt fôr på lista vi presenterer. For et par år siden kostet det meste av svinefôret under tre kroner. Samtidig er det overproduksjon og lave kjøttpriser. Høye kraftfôrregninger  belaster dermed lommeboka. De fleste svineprodusenter får nå ei kraftfôrregning på over millionen. Et nøkkeltall når en ser på regnskapet er hvor stor andel av inntektene på gris som forsvinner i kraftfôr. Vi anbefaler å sjekke utviklingen i eget regnskap.

   

Struktur, Purke, Solid og Avlsfôr

Felleskjøpet Agri og også Rogaland/Agder har som nevnt erstattet diefôr med Format Purke.

– Format Purke er nå vårt allround kombinasjonsfôr til både diegivende og drektige purker, forteller Arild Eriksen i FK Agder og Rogaland. Men trenden går mot mer spesialfôring. For diegivende purker heter det skreddersydde fôret Laktasjon, og for drektige purker Drektig. Alle fôrslaga er for øvrig tilpasset den nye LZ purka.

Også Norgesfôr har gjort tilsvarende endringer. Men her kan både Diefôr og Struktur brukes somt allroundfôr.

– Struktur har vært på markedet i et år, og er nok det vi anbefaler hvis du kun vil ha ett fôr, forteller kraftfôrsjef Jørn Skoe i Norgesfôr Strand. Men har du godt grovfôr i tillegg kan også diefôr fungere som kombifôr. Norgesfôr tilbyr dessuten et nytt spesial dieför, Die Ekstra. Det fås foreløpig kun i Vestfold og er skreddersydd diegivende purker. En nyhet er også Ideal Solid, et spesialtilpasset drektighetsfôr tilpasset den nye LZ purka.

– Solid er lav på energi, men har 5 gram lysin per Fes som anbefalt. Det inneholder rikelig med fiber og trevler for best mulig melkeproduksjon, forteller Mona Gjestvang, fagsjef svin i Norgesfôr. Men selskapet har ikke noe toppdressingfôr som Format Fødsel. Med bruk av Solid tror de heller ikke det er nødvendig.   

Format Fødsel

På toppen av dette har Felleskjøpet det nye toppdressingfôret, Format Fødsel (se forrige Svin). Det har omtrent samme protein og energiinnhold som Format Purke, men inneholder spesialfiber og har fokus på mineraler og kalsiumforsyning. Fødsel er tenkt gitt som en toppdressing ved å erstatte en del av det andre fôret i tida 20 dager før fødsel til noen dager etter.

– FK Agri har til nå (midt i januar) fått ca 15 kunder på Fødsel og noen har gjort gjenkjøp, men det er alt for tidlig å si noe om hvordan dette slår an, sier Petter Nyeng, produktsjef Svin i  Felleskjøpet Agri. Han får støtte av Arild Eriksen i FK Agder/Rogaland.

En av de som har prøvd dette er Bernt Eilif Lademo i Verdal. Han er kombinertprodusent med 7 ukers puljedrift 18 purker i pulja.

– Vi testet dette i siste pulje. Jeg har ikke noe tall som viser effekten av det, men purkene liker iallfall fôret godt og vi vil fortsette å bruke det, opplyser Lademo. Samtidig har Lademo  gått fra å bruke en til tre kraftfôrblandinger til purkene.

– Vi har erstattet diefôr med Laktasjon til diegivende purker, og Drektig til gjeldpurker. Fødsel brukes i tillegg rundt grising og fôres manuelt, forteller svinebonden i Verdal. 

 

Smågris og slaktegris neste

 Det har vært sterkt fokus på purkefôr og fôring siste år. I 2014 blir det annerledes. Felleskjøpet Fôrutvikling vil i år jobbe særlig med slaktegrisfôr. En kan forvente noen nyheter framover her, for eksempel på fôring av kastrater. Norgesfôr derimot har mer fokus på smågrisfôr. Der har også Fiskå noe på gang.

– Ellers har vi forsøk som viser at benzosyren vi bruker har bra effekt i form av fôrforbruk og tilvekst, sier Arnulf Fjermedal, fagsjef svinefôr i Fiskå Mølle.