Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt prosjekt om smertelindring


Nytt prosjekt om smertelindring

 

Et nytt norsk prosjekt om smertelindring hos spedgris startes opp ved nyttår. Prosjektet skal være fireårig, og det ansettes prosjektleder ved Norges veterinærhøgskole i disse dager. Hensikten er å studere dosering, bivirkninger m.m. ved bruk av langtidsvirkende smertebehandling i forbindelse med for eksempel kastrering og halekupering.

I Norge er det i dag krav om langtidsvirkende smertebehandling når hanngriser som er mer enn sju dager gamle skal kastreres.