Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt middel mot smågrisdødelighet


Nytt middel mot smågrisdødelighet

 

Et nytt produkt som går under navnet BetaPlus skaper forhåpninger om lavere smågrisdødelighet i Danmark. Etter at danskene sluttet med antibiotiske vekstfremmere, og etter at de fikk restriksjoner på bruken av zink og kobber, har mange fått store problemer i avvenningsperioden.

Mange midler er prøvd for å opprettholde økonomien i smågrisproduksjonen slik den var før, og nå skriver Hyologisk at tyskerne har arbeidet med å kombinere det velkjente midlet BioPlus 2B med produktet Betain, først og fremst for å løse problemene i avvenningsperioden. Teorien er at grisenes mikroflora skal understøttes ved å tildele tjenlige bakterier gjennom fôret, bakterier som så skal utkonkurrere de som er skadelige.