Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt hopp i kraftfôrprisen

Kraftfôrprisene øker fortsatt mer enn termintillegga. Høy eurokurs er en forklaring. Prisen har siste to månedene økt mest i Rogaland. På et år har kraftfôrprisene økt fra 35 – 50 øre per kilo.


Nytt hopp i kraftfôrprisen

Kraftfôrprisene øker fortsatt mer enn termintillegga. Høy eurokurs er en forklaring. Prisen har siste to månedene økt mest i Rogaland. På et år har kraftfôrprisene økt fra 35 – 50 øre per kilo.

Det kom en del reaksjoner etter Svins artikkel i nr 9/2008. Her dokumenterte vi voldsomme prishopp på kraftfôr til griser. Vi følger opp med ny sak om kraftfôr og priser allerede nå. Grunnen til at dette er en viktig problemstilling å ta opp er at økte fôrpriser kombinert med vanskeligere markedssituasjon for kjøtt presser økonomien for hele næringa.

 

– Ingen fordel

-Det er mange som er opptatt av økte fôrpriser. Økningen er ingen fordel for svine- og fjørfeproduksjon, sier Vidar Aglen. Han er produktsjef for svinefôr i Felleskjøpet Agri. – Vi har samme inntrykk, men det er flest fjørfebønder som tar kontakt om dette, sier avdelingsleder for kraftfôr i Norgesfôr Strand, Øystein Lien.

 

Jordbruksavtalen i fjor forutsatte 26 øre dyrere kraftfôr per kilo. Realiteten har blitt nesten det dobbelte. Siden november har prisen økt 6 til 14 øre, mens det normale ville vært fire øre. I høst økte prisen absolutt mest på Østlandet og i Trøndelag. Hittil i vinter har den økt mest i Rogaland. Rogaland har likevel lavere kraftfôrpriser enn Østlandet/ Trøndelag. På Klepp koster for eksempel Svinefôr Norm 19 øre mindre levert gården fra FKRA enn når en svinebonde på Løten kjøper tilsvarende fôr fra Felleskjøpet Agri.

 

 – Vi vil alltid ha et lite etterslep på priser, men nå i januar ser vi full virkning av jordbruksavtalen. Høy eurokurs og økte kostnader har også løftet prisen, forklarer salgssjef på kraftfôr, Aadne Aasland i FK Rogaland/Agder. Det samme sier kollega Aglen i Felleskjøpet Agri.

 

Dalebakken best på diefôr

Ny i vår prisliste er Norgesför Dalebakken på Ørlandet ytterst ved Trondheimsfjorden. På diefôr har de faktisk lavest pris av alle til lokale kunder.

 

– Men diefôr selger vi ikke mye av. Hos oss kjøper de fleste svineprodusentene mysekomplett, forteller daglig leder Gro Bakken. Hele 73 prosent av svinefôret de selger er et kraftfôr som passer i kombinasjon med myse. Hos FKA og FKRA utgjør tilsvarende fôr kun 15 prosent. Hos disse er Svinefôr Norm det viktigste svinefôret med cirka 30 prosent andel.

 

 – Normfôret utgjør 30 % også hos oss, men vi selger mer av komplettblandinger til myse og miljøfôr, opplyser Øystein Lien i Norgesfôr Strand. Det er dermed forskjell på hvilke kraftfôrslag de ulike aktører selger mye av. Hos Fiskå Mølle går for eks. mindre av diefôr, mens nye Forum Gris purkefôr øker. Det er dyrere enn diefôr, men har mer stabilt innhold av råvarer.

 

Fokus på lavere fôrforbruk

-Fôrforbruk er vel så viktig som pris. Det er stor interesse for å gjøre noe med fôrforbruket nå, kommenterer Aglen i Felleskjøpet Agri.

 

– Reduserer du som slaktegrisprodusent fôrforbruket fra 2,7 til 2,5 fôrenheter per kilo kjøtt sparer du inn hele prisøkningen på drøyt 40 øre siste år, forklarer Aglen. Han tror både valg av fôrslag, flere fôrslag, fasefôring, antall gris i bingen pluss at god kvalitet på fôret kan gi lavere fôrforbruk. Norturas rådgivere har satt som mål et fôrforbruk på 2,5 fôrenheter per kilo tilvekst. Svineprodusenter som vil overleve de høyere kostnadene bør ha økt fokus på fôrforbruk .

 

Ny frakt

Felleskjøpet Agri vil også snart gå over til andre fraktsatser på kraftfôr. Det blir nå tre fraktsoner i Sør Norge. Kornområdene på Østlandet og Trøndelag vil få den laveste satsen.

 

Andre områder på Østlandet, Trøndelag og Helgeland med lave fraktkostnader vil utgjøre sone 2. Mens Vestlandet og øvrige områder på Østlandet/ Trøndelag pluss mye av Nordland vil utgjøre sone 3. Resten av Nord Norge vil bli en sone 4. Selve satsene er ikke bestemt når dette skrives, men differensieringen skal ikke bli veldig stor.