Publisert: 11.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt grisehus på Mære

Bingeløsninger og type innreding er avgjørende for resultatene i et grisehus. Men det velges forskjellige løsninger når det bygges nytt. På Mære har de bygd for 10 millioner, og tenkt gjennom hver minste detalj.


Nytt grisehus på Mære

Bingeløsninger og type innreding er avgjørende for resultatene i et grisehus. Men det velges forskjellige løsninger når det bygges nytt. På Mære har de bygd for 10 millioner, og tenkt gjennom hver minste detalj.

På Mære Landbruksskole er drifta i det nye grisehuset i gang. Tidligere rådgiver, Bjørn Åge Fjeset, får nå testet om løsningene han har valgt holder mål. I dag er Bjørn Åge både lærer, ansvarlig for grisehuset på Mære og også noe rådgiver. Svineproduksjonen på Mære har 60 årspurker i kombinert produksjon, med 7-ukers puljedrift. Det rekrutteres med innkjøp av bedekningsklare ungpurker. Det er et grisehus med to FS fødeavdelinger a 20 binger der smågrisen går igjen etter avvenning Det er to slaktegrisavdelinger av 18 binger (resten av smågrisen selges) foruten to gjeldpurke- og bedekningsavdelinger. Hele grisehuset måler 67 x 25 meter, eller ca 1670 m2. Men da er stort kontor, romslige garderober og besøksrom inklusiv. Selve grisehusdelen er ca 1500 m2.

Både tørrfôr og våtfôr

Fôringsstrategien er tørrfôr til diende purker og smågris fram til 30 kg, og våtfôr med mysepermeat til ungpurker, drektige purker og slaktegris. – Det er jo spesielt å kunne velge løsninger på den måten som er gjort her. På bakgrunn av erfaringer og utallige besøk i grisehus, ble det disse løsningene. Jeg føler allerede nå at vi har lykkes, selv om det nesten alltid vil være innkjøringsproblemer i nye hus. Fødeavdelingene er godt planlagte rom. Her skal purka grise, ha god plass til å die all spedgrisen, smågrisen skal vokse og purka skal ikke bli for tynn, forklarer Bjørn Åge overbevisende.

– Det er mange fallgruver i fødeavdelingen, sier Bjørn Åge. Her kan tapene bli store hvis ikke hver detalj er gjennomtenkt. Både utforming av tro, valg av fôr, bingeutforming, smågrishjørnet mm. er av stor betydning. Her er det valgt romslige fødebinger på 2,40 x 3,40 meter. Arealet er hele nøkkelen for å få fødebingene til å fungere. I tillegg falt avgjørelsen på tverrtro med tørrfôring. Du ser det både på purkene og smågrisen at det har vært vellykket. Ja, smågrisen er god og rund over ryggen, og må ha dratt nytte av at fôret har vært tilgjengelig hele dieperioden.

I flere av bingene står smågrisen og spiser sammen med purka, så løsningen fungerer bra. I fødebingene er det også lagt til rette for god vanntilgang gjennom hele dieperioden. Det er montert nipler i tre forskjellige høyder. – Jeg er usikker på om vi har god nok vanntilgang til diende purker. Vi har kun nipler, men vi burde nok helst ha hatt frisk vann i vannspeil til purka. Jeg tror purka blir fristet til å drikke mer da, mener Bjørn Åge.

Slaktegrisavdeling med utlastningsgang

I hver slaktegrisavdeling på Mære er det 18 binger med plass til 11 gris i hver (120 kg). Her er det valgt våtfôring. Bingene er «luftige» med kun 60 cm med tett vegg. Bingene kunne kanskje ha hatt noe mer tett vegg for å få færre rør oppe på bingeskillene, men ellers virker løsningene å være både luftige og funksjonelle.

På gjødselareal er tett vegg erstattet med sprinkler. Dette er en vanlig løsning som med stor sannsynlighet gjør bingene tørrere. I all fall hvis ventilasjonsanlegget fungerer som det skal. På Mære er det undertrykksventilasjon med loftsventiler som gjelder i alle avdelinger.

Mellom slaktegrisavdelingene befinner det seg en gang. Denne gangen fungerer som utlastingsrom. Den er ca 23 x 2 meter lang og kan med grinder deles opp i 5 like store deler. Grisen kan dermed flyttes hit bingevis. – Grisene kan flyttes til utlastningsgangen i god tid før Nortura-bilen kommer, slik at de er klare og vi får rask opplastning på bilen. Det er heller ikke noe problem å være alene når en skal levere slakt her. Gangen fungerer svært godt. I går leverte jeg 35 gris på 6 minutter, opplyser Bjørn Åge med et stort smil om munnen. Utlastingsrommet er dessuten strategisk plassert som gangen mellom de to slaktegrisavdelingene.

Fleksibel bingestørrelse

Det er to gjeldpurkeavdelinger på Mære som begge også fungerer som bedekningsavdeling. Det spesielle her er at bingene i avdelingen har fleksibel størrelse. I et håndgrep kan bingene forandres slik at de kan romme enten 6 – 7 eller 8 purker. Det vil si de eldre purkene som ikke går til slakt deles på to puljer. – Jeg synes vi har fått en god funksjonell og praktisk avdeling for purkene. Det gjenstår litt småplukk her og der, men stort sett ser dette veldig bra ut. De fleksible bingene liker jeg godt. Justeringen gjøres bare ved å bruke ei dør, forklarer Bjørn Åge og viser oss enkelt hvordan det kan gjøres. Du setter døra lenger ut og får med nok en bås i bingen.

– For å nå våre mål må vi ha en produksjon med et resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet. Dette er krevende og gjør hverdagen veldig interessant. Men det er viktig at gode løsninger i grisehuset gjør den praktiske jobben mye enklere, legger Bjørn Åge til. Du kan lese mer om arbeidet i grisehuset på www.maere.no Her vil også etter hvert produksjonsresultater bli lagt ut, og du kan se om de når målene de har satt seg.  

Produksjonsmål Mære 2009:

11 avvente smågriser per kull

500 gram i daglig tilvekst i smågrisperioden

1000 g/dag i daglig tilvekst i slaktegris perioden

2,55 FEn per kg tilvekst i slaktegris perioden