Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 16.11.2020

Stikkord:

Nytt fond skal gi bærekraftig mat

Gjensidige legger 50 millioner på bordet over fem år for å hjelpe norske bønder til å produsere mer bærekraftig mat.


Nylig inngikk Gjensidige og Norges Bondelag en ny samarbeidsavtale. Som en del av avtalen skal Gjensidige legge 10 millioner kroner i året inn i et bærekraftfond som skal komme norske bønder og landbruksnæring til gode.

– Fondets formål er at det skal bidra til å redusere skader i landbruket og ­samtidig bidra til mer bærekraftig matproduksjon, sier landbruksansvarlig i ­Gjensidige, Anne Thorine Brotke.

Klima og dyrevelferd
Begrepet bærekraft kan inneholde mye, men Gjensidige og Bondelaget har avgrenset formålet for fondet til skadeforebygging, klima og dyre­velferd.

– Klimavennlig matproduksjon som ­ivaretar god dyrevelferd må åpenbart være med å definere bærekraftig matproduksjon. Begge temaer står sentralt i samfunnsdebatten, sier Brotke.

For forsikringsselskapet Gjensidige er det viktig at tiltakene som støttes i Bærekraftfondet skal være skadeforebyggende.

Selskapet mener at bærekraft og ­skadeforebygging henger sammen. Lite er mer bærekraftig enn å unngå
en skade, og slippe å bygge opp igjen noe, unngå at dyreliv går tapt.

Bønder kan i første omgang søke ­penger til klimarådgivning, kursing i dyrevelferd og oppgradering av brann­alarmanlegg. Brotke håper at rådgivningen vil sette bonden i bedre stand til å gjøre målretta tiltak på sitt bruk, og bidra til at næringa kan levere på Landbrukets klimaplan. God dyrevelferd er også skadeforebyggende. Har dyra det bra, er det mindre risiko knyttet sykdom og skader hos dyrene, og til håndteringen av dem.

Ved å lytte til landbruk.no får du mer informasjon om bærekraftfondet.