Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt blågrønt selskap


Nytt blågrønt selskap

 

Akvaforsk AS, Matforsk AS, Fiskeriforskning AS, Norconserv AS og relevant næringsrettet forskningsaktivitet ved Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning samt Veterinærinstituttet slår nå sine pjalter sammen. Navnet på den nye konstellasjonen er så langt NOFIMA AS.

Ambisjonen er å lage et internasjonalt konkurransedyktig forskningskonsern i verdensklasse. All forskning skal ta utgangspunkt i de blå og grønne bransjenes og næringenes behov. Fiskeri- og kystministeren er NOFIMAs generalforsamling, og det er Peter Wesenberg som leder etableringen i interimperioden fram til forskningskonsernet er på plass om et år.