Publisert: 08.09.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt Avlsråd med nytt mandat

I august hadde Norsvins nye Avlsråd sitt første møte. Mandatet er spisset til å bli en mer rendyrket diskusjonspartner for administrasjonen, og et rådgivende utvalg for styret.

 


Nytt Avlsråd med nytt mandat

I august hadde Norsvins nye Avlsråd sitt første møte. Mandatet er spisset til å bli en mer rendyrket diskusjonspartner for administrasjonen, og et rådgivende utvalg for styret.

 

Styret skal fortsatt ta avgjørelser av avlsstrategisk art. Sentrale elementer i mandatet til Avlsrådet er strategiske avlsspørsmål og prioriteringer knyttet til langsiktig satsing, avlsmål og avlstiltak, avlsmodeller som sikrer en best mulig avlskvalitet for Norsvins kunder, og avtaleforhold mellom Norsvin og avlsbesetningene. Avlsrådet skal bestå av en representant for styret i Norsvin, avlssjefen, en representant for foredlingsbesetingene, formeringsbesetingene, en representant for bruksbesetningene, og en for avlsfaget ved UMB.