Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nyheter fra Agroteknikk

Det var langt mellom svinenythetene på Agroteknikk, men noe fant vi. De fleste handlet om gjødsel.


Nyheter fra Agroteknikk

Det var langt mellom svinenythetene på Agroteknikk, men noe fant vi. De fleste handlet om gjødsel.

Vi fant flere gjødselnyheter på Agroteknikk. På messa var det for eksempel representert hele fire leverandører med slepeslangeutstyr. I tillegg til Agromiljø og Hektner Maskin hadde både HMV og Moi løsninger. Alle har italienske Dodapumper, men for øvrig har leverandørene ulike blandinger av utstyr fra Norge, Irland og også andre land. Noen leverandører pekte på tilskudd som en årsak til å investere i slikt utstyr, men kun i noen fylker får en tilskudd.

Løsningene er suverene når det gjelder jordpakking og også kapasitet. HMV viste en ny norsk spredebom samt slangetrommel. HMV har også planer om å tilby en kanonløsning til å tømme slepeslangene. En annen norsk gjødselnyhet var fra Reime. Deres Reime Eco er en ny gjødselvogn som reduserer ammoniakktap ved spredning. Fordi vogna jobber etter pendelprinsipp, får gjødsla 30 prosent lavere hastighet når den treffer jorda enn en gjødsel fra tradisjonell breispreder. Dette gir større gjødseldråper og spredning blir mindre vindutsatt. John Deere hadde også en gjødselnyhet gjennom en sensor som løpende måler innhold av nitrogen, fosfor og kalium i gjødsla. Sensoren monteres på hovedrøret ut av gjødselvogna, og traktorhastighet kan reguleres automatisk avhengig av gjødselverdier.

 

Fødebinge fra Danbox

En nyhet var også at Danbox (containergrisehus) nå selger en løsning med fødebinger etter norske mål. Containeren måler 16 x 4,4 meter og inneholder åtte fødebinger. Samme containerstørrelse i Danmark ville hatt 10 eller 12 fødebinger. En slik fødebingecontainer koster 480 000 danske kroner (ca. 600 000 NOK), pluss frakt til Norge. Containergrisehus kan for eksempel leases, og vil ha en skattemessig fordel framfor et nybygg. Det gjelder enda mer hvis avskrivingssatsen på husdyrbygg settes ned til maksimum fire prosent. Ellers viste Skov en ny bedre styring til å åpne ventilasjonsluker. De hadde også en mer avansert løsning for alarm og temperaturovervåkning. Og Felleskjøpet viste Compact Feeder, som gjør at purker kan fôres mer individuelt i binger med tørrfôring.

 

RL teknikk

I år har også vært en del endringer og bytter av I-mek leverandører. AK maskiner har for eksempel kuttet ut satsingen på gris. Reime innredning pluss fôring/ventilasjonsløsninger fra Skiold selges i stedet gjennom RL teknikk. Gråkjær samarbeider nå med Felleskjøpet. GreenLine, deres nye konsept for slaktegrisfjøs ble vist på Agroteknikk (se omtale i Svin 8/15). Et usikkerhetsmoment er om Mattilsynet godkjenner løsningen. Felleskjøpets konkurrent Fjøssystemer har funnet sammen med RingAlm Tre om å tilby nøkkelferdige løsninger. Mens danske Kjærgaard Byg er en ny aktør på nøkkelferdige landbruksbygg i Norge.