Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nyheter for svineprodusenten

Også i år var det mye å kikke på for svineprodusentene på Agromek. 320 av messens 560 utstillere hadde produkter til nettopp svinebonden.


Nyheter for svineprodusenten

Også i år var det mye å kikke på for svineprodusentene på Agromek. 320 av messens 560 utstillere hadde produkter til nettopp svinebonden.

 

Mye av det som ble presentert dreide seg ikke overraskende om luftrensing, klimastyring og energibesparende teknikk. Men et gjennomgående salgsargument for mye av det som ble presentert var også arbeidsrasjonalisering og dermed kostnadsbesparelser. For eksempel gikk Agromekprisen for beste produkt til svineproduksjon til en sal som legges over ryggen og krysset på purka for fullautomatisk brunststimulering i forbindelse med inseminering. Idéen kom opprinnelig fra to danske svineprodusenter, som tok patent på produktet og inngikk lisensavtale med et firma for produksjon.

Et nytt klima- og dokumentasjonssystem fra VengSystem for bruk i dyrebiler fikk også heder og rosende omtale av professor dr. phil Peter Sandø, formann i det danske dyreetiske råd. Samme firmaet presenterte også et system for CO2-styring av ventilasjonen som interesserte mange svineprodusenter.

I denne reportasjen presenterer Svin glimt fra utstillingens nyheter på svinefronten, mange av dem såkalte trestjerners nyheter. En bredt sammensatt fagkomité avgjør om en nyhet skal klassifiseres som to eller tre stjerners nyhet, avhengig av om arbeids- eller konstruksjonsprinsippet, sammensetningen, eller virkningen av produktet er helt ny eller vesentlig ny i forhold til tidligere produkter på markedet. En enstjernet nyhet er kun ny for det firmaet som presenterer den.

 

ENKELT REINHOLD

Maximat Aqua fra Skiold A/S er en ny drikkeautomat til avvent smågris. Automaten monteres mellom to binger. Troa er fjæropphengt og ved å tråkke på kanten tømmes den. Det betyr veldig enkelt reinhold. Automaten kan leveres med drikkenippel eller aqua level.

 

MYE:

Det er alltid mye å kikke på for svineprodusentene på Agromek, selv om mye av det som presenteres er beregnet på atskillig større driftsenheter enn de vi kjenner i Norge. Utviklingstrekkene sees alltid tidlig her.

 

MissTer,

oppfunnet av to danske svineprodusenter og utstilt på Agromek av Unitron Scandinavia AS, er et fullautomatisk brunststimuleringsapparat til bruk i forbindelse med inseminering. Det er utformet som en sal som er hengslet i toppen, slik at salens to sider kan trykke inn i lysken på purka og stimulere. Salens bevegelser styres av ei lita trykkluftpumpe som er montert øverst i salen. Øverst på salen er det også montert en holder til sædtuben, slik at den kan henges på sammen med inseminasjonsrøret. På denne måten kan røkteren inseminere tre purker samtidig.

 

FunkiNet Web,

her presentert ved Poul Erik Friis fra Aco Funki, er et internettbasert driftsstyringssystem for fôring. Det rapporterer fôrleveranser til svineprodusentens fôrcomputer. I praksis fungerer dette slik at fôrfirmaet via login rapporterer en ny fôrlevering i Funki Net Web fôrlevering. Programmet sørger deretter for at informasjonen går direkte til fôrcomputeren. Dette gjelder både priser og informasjon som normalt kan leses på en fôrseddel. Slik sikres alltid oppdaterte analyseverdier i fôrcomputeren. Bonden slipper med å selv taste inn informasjon som framgår av følgeseddelen. Dette hindrer inntastingsfeil, og følger opp sporbarhetskravene i EUs fôrdirektiv.

 

Temperature Control System,

framstilt av det hollandske selskapet Inno+ BV og forhandlet av Scan Airclean i Danmark, har som mål å skape en mer konstant temperatur i luftinntaket. Dermed kan luftskiftet i følge forhandleren halveres, og med det følger lavere energiforbruk og mindre luktproblemer. Systemet kjøler eller forvarmer ventilasjonslufta ved at 1000 meter nedgravde plastslanger (2–4 meters dybde) sirkulerer gjennom en rekke varmevekslere som plasseres i gavlene på høyde med luftrommet over grisehuset. Slik kan temperaturen ved luftinntaket holdes mellom +8 til +18 grader året rundt, i stedet for de kanskje mer normale -10 til +27 grader.

 

Clima Constant

fra hollandske Bovema S-air BV er et annet lignende system til kjøling eller forvarming av ventilasjonsluft. Grunnvann pumpes gjennom en varmeveksler. Denne er montert i forbindelse med luftinntaket til grisehuset. Alternativt kan anlegget være et lukket kretsløp hvor vannslanger ligger ned i jorden. Temperatur i grunnvann er stabil og temperatur til frisk luft kan heves om vinteren eller senkes om sommeren. Systemet selges i Danmark av Højer FarmTech.

 

Aktiva 300,

utstilt av Fremtiden Staldinventar A/S, er en nyskapning av ei vogn beregnet til å kjøre ut døde purker (eller råner) i. Dyret heises opp, og tralla utnytter dermed høyden i rommet samtidig som den blir smal og elegant å manøvrere i trange ganger og omgivelser. Ved pålessing spennes ei løkke rundt benet på purka, og tauet føres over rullen i tårnet. Slik kan dyret trekkes opp i kurven på rullende plastruller. På grunn av høyden kan sjøl ganske store dyr trekkes helt opp fra gulvet. Leverandøren hevder at gummihjulene gjør at vogna bare krever et trekk på 8 kilo for å dra med seg et dyr som veier 250–300 kilo. Pris: DKK 7500.

 

Maximat Pork og Maximat Wean,

presentert av Skiold AS, er to fôrautomater som er nyutviklet til henholdsvis slaktegriser og smågriser. Overdelen er i et ovalt plastkammer, som på utsatte steder har kanter som skal slippe fôret og hindre bro- og kakedannelser, selv i fettholdig smågrisfôr. Doseringsenheten er i plast og stål, og er utstyrt med en fjærbelastet rørepinne som skal hindre kakedannelser i fôret. Automaten er utformet slik at fukt fra grisetrynet ikke kommer i kontakt med fôret i trakta.

 

Cervi-slip, fra Porcivet Kruuse,

er et dypinsemineringskateter, et såkalt intraurterint kateter. Det er fleksibelt, og overflaten er hydrofilbehandlet. Firmaet hevder at dette skal gjør den glatt og smidig, slik at kateteret kan føres skånsomt inn uten å sjenere purka, samt at børhalsen kan passeres uten problemer. Et salgsargument for bruk av kateteret er også at sæddosen kan reduseres mye.

 

Comfort 500 Intake,

produsert av Hans Højer Farmtech AS, plasserer luftinntaket tett ved grisene. Dermed reduseres luftmengden med 20–50 prosent. Systemet skal altså både redusere luftbehovet inne i grisehuset og dermed behovet for luftrensing. Luftinntaket plasseres umiddelbart over grisens oppholdsområde, for eksempel i overdekningen i en smågrisbinge. Dermed fortrenges brukt luft ut mot utsugningsenheten. Når lufta kommer dit den skal, kan luftmengden reduseres mye sammenliknet med pustende himling eller ventiler.

 

Kjemisk luftvasker fra Skov AS

er en nyhet som kan monteres både i nye og gamle utsugningspiper i grisehus og fjørfehus. Luftvaskeren er en spiralformet dyse, og dysene dusjer lufta som er på vei ut med ei sur væske. Den sure væska binder ammoniakk i lufta. Under dysa er det et rennesystem som samler opp væsken. For hver luftvasker er det en blandetank hvor væska resirkuleres. Luftvaskeren registrerer hvor mye ammoniakk som er samlet opp.

 

Need for feed,

et nytt tilskudd til Fancoms våtfôringsanlegg (forhandlet av Hans Højer Farmtech AS), er et nytt fôringsanlegg som sjøl justerer fôrtildelinga etter hvor mye grisene spiser og en fôrkurve. Poenget med anlegget er å utnytte grisens vektspotensiale optimalt, og samtidig unngå unødig fôrspill fordi det er for mye fôr i troa. En føler plassert i hver tro registrerer hvor raskt fôret etes opp, og computeren justerer dermed fôrtildelinga ved neste fôring. Hvis rasjonen spises raskt er det et tegn på at dyra kan ta opp mer fôr, og mengden kan derfor justeres opp. Hvis det derimot tar lang tid før rasjonen etes opp, reduseres fôrtildelinga i neste runde.

 

BD5 Hydromix,

presentert av Big Dutchman Skandinavia AS, er en nyutviklet fôrventil til våtfôringsanlegg. Den skal gi stor trykkstabilitet, og ensartet trykk på membranen fra ventildekslet. Dette er en fôringsventil som kan monteres til fôrrør og fallrør uten bruk av lim. Den er utstyrt med pakninger. Ventilhuset og ventildekslet er lagd slik at du ikke trenger å bruke verktøy for å skifte membranen.

 

Krutech Classic inSight Ultralydscanner,

forhandlet av Kruuse AS, er en nyutviklet håndholdt ultralydscanner beregnet til undersøkelser av drektige purker. Probe, display og batteri er integrert i ett aluminiumshus, noe som reduserer sjansen for å ødelegge noe. Den kan vaskes i rennende vann, og desinfiseres etterpå. Scanneren har et såkalt red-visiondisplay, noe som øker synsvinkelen og gir bedre bildekvalitet selv i svært lyse omgivelser. Vekt: 990 gram. Pris: DKK 33 000.

 

Multifan T4E50 Nozzle

fra hollandske Voermasters Ventilation BV er et rimelig system for å kjøle ventilasjonsluft. Den fikk to stjerner på Agromek. Ei «tilsynelatende » vanlig vifte har 8 dyser til fin vannforstøvning montert på viftegitteret foran. Vifta kan brukes alene eller sammen med kaldt vann. Det siste gir en markert kjøleeffekt på sommeren. Vifta har stor kastelengde, er enkel å montere og krever lite vedlikehold. Forhandler i Danmark er Anteco A/S og prisen er ca. 5000 danske kroner.

 

DA 1500 loftsventil LPV

fra Skov er et nytt friskluftsinntak til gris og fjørfe med 30 til 40 prosent større kapasitet. Det betyr færre ventiler og rimeligere ventilasjon. Inntaket er utformet slik at lufta alltid ledes langs taket. Dermed sikres utnyttelse av kapasiteten, friskluft blandes inn også ved minimumsventilasjon, mens lufthastigheten ved maks ventilasjon samtidig er så høy at dyrene kjøles. DA 1500 reguleres med differensiert åpning. Ved minimumsventilasjon åpnes ikke alle ventilene, noe som gir bedre ventilasjon. Både kasse og klapp er for øvrig isolert for å hindre kondens og fastfrysing. Pris for en slikt loftsventil er ca. 700 danske kroner.

 

Vitfoss

presenterte flere ulike tilskuddsfôr til gris og ku. Til gris fikk de to stjerner for Landmix 55XXX OMI, et fôr med organisk bundet kobber, sink og mangan. Formålet er å bedre kløvhelsen hos purker. Og god kløvhelse er viktig for å ha holdbare purker.

Vitfos fikk dessuten stjerner for Fibrefin Mikro. Dette er et fôr til både purker og smågris og fungerer som rotemateriale og fiberkilde. Fôret kan nå fås tilsatt betain. Fibrefin forbedrer tarmcellenes muligheter for å opprettholde det osmotiske trykk. Det er vannbindene og kan forebygge smågrisdiarè.

 

VengSystem i Roslev på Jylland,

eid og drevet av direktør Niels Veng, har i to år testet et nytt system for styring, kontroll og dokumentasjon av klima og vannforbruk under transport av griser. Det startet ved at SPF-organisasjonen i Danmark ville overvåke og styre klimaet i dyrebiler som ble brukt til å transportere smågriser på 7 kilo. Med det nye systemet kan dyrebilsjåføren på en skjerm følge med på at overflatetemperatur og luftinnhold av kulldioksyd i bilens dyreavdelinger. Informasjonen utstyres med tid og dato, slik at den fungerer som en dokumentasjon på hvordan dyra har hatt det. Målingene kan avsløre om det er for mange dyr på bilen, og det registrerer også om det ikke er dyr på bilen i det hele tatt. Vannforbruket registreres også, og systemet har alarm som slår ut ved feil.

 

Young line type E2C fra OK Plast

er en ny rengjøringsvennlig tørrfôrautomat til fravent smågris og slaktegris. Magasin og tro er laget av sprøytestøpt plast som to selvstendige enheter. Krybben kan leveres i to størrelser, til avvendt smågris eller til slaktegris. Til avvendt gris kan dessuten troa leveres som langtro (restriktiv fôring). Troa er svært enkel å gjøre rein, og samtidig har du mulighet til å gjøre rein både bak og under troa. Prisen starter på 750 danske kroner for magasin pluss tro.

 

Pekoni Break, produsert av Finska Fôder AB,

er et spesialfôr for å minske halebiting hos gris. Tilskuddsfôret har et svært høyt innhold av natrium, med en fiberrik kombinasjon av hørfrøkake og hvetekli, noe som skal være gunstig for mavetarmsunnheten. Ved begynnende halebiting tildeles produktet på gulvet.

 

Framtidens danske slaktegrishus har kanskje fast gulv.

En prototyp ble vist hos Perstrup beton Industri A/S. Binge med fullspaltegulv kan bli forbudt også i Danmark og det gjelder å ha alternativet klart. Perstrup med samarbeidspartnere har lansert denne løsningen der gulvene har fire prosent fall. Gjødsla skilles i land og en fast del og ventilasjonsluft trekkes ut gjennom gjødselkanalen.

 

Wifix fra Wiotech ApS

er et sterilt semipermiabelt og vannfast plaster med kompress. Det settes på purkers skuldersår og gir en mulighet til å behandle slike sår tidlig. Selv om dette tilsynelatende er en liten nyhet fikk det tildelt tre stjerner og stor oppmerksomhet på Agromek. Plasteret gir effektiv beskyttelse uten å sette seg fast. Det er også laget av et materiale som puster. En pakning inneholder 40 stk plastre på 15×10 cm, 10 skalpeller og en flaske høykonsentrert Aloe Vera Gel. Framgangsmåten er å fjerne busta med skalpell før såret vaskes (vann eller saltoppløsning). Plasteret tilført Aloe Vera kan så settes på. Dansk (og norsk) forhandler er 3S A/S. Prisen på pakka er 1340 danske kroner.

 

VengSystem VE122 fra VengSystem A/S

er en videreutvikling av bedriftens varmelampestyring. Infrarøde temperaturfølere betyr at systemet er rimeligere. Varmen i smågrishjørnet reduseres etter en kurve bygd inn i styringen, og slukkes helt etter en viss alder. Versjon VE122T måler i tillegg temperatur i rommet. Hvis denne blir høy, reduseres eller slukkes varmelampen.

 

Domino Quick starter fra Domino

er et anlegg som automatisk gir tørrfôr til smågris i langtro. Det er spesielt tilegnet nylig fravent smågris som bør ha fôr i små mengder mange ganger daglig. Enheten består av et fôrmagasin, en utfôringsenhet med justerbare hull og en motor. Det hele kan flyttes mellom binger og monteres opp på ei langtro. Styring og programmering gjøres med en PDA (lomme-PC). Fôrkurve, lengden av fôrperioden, antall fôringer pr. døgn og tidspunkt tastes inn. Det kan dessuten legges inn en knekk på fôrkurven etter fem til sju dager, som er den mest kritiske fasen for diarè.

 

Sparkodan fra Biofiber-Damino

er et patentanmeldt høykonsentrert tilskuddsfôr. Fôret inneholder råmelk fra ku, egg, fettsyrer og vitaminer/mineraler. Dette tildeles en gang i munnen på svake nyfødte smågriser (de sist fødte) og skal øke smågrisens sjanse for å overleve. Produktet levers i flaske med pumpe. Det brukes to pumpetrykk per smågris så fort som mulig etter fødsel. Prisen på en dose skal i følge leverandøren ikke være særlig mye høyere enn ei krone.

 

Harsø trykklufttilsetting fra Harsø Maskiner

kan gjøre en vanskelig møkkajobb enklere. Når møkka tilsettes luft minsker friksjon i gjødselrør. Det betyr også at gjødselpumpas løftehøyde økes. Pumping fungerer generelt bedre og raskere. Harsø Maskiner fikk også tre stjerner for sin Universalnedfeller til spredning av bløtgjødsel i voksende korn, gras eller svart jord. Et rulleskjær nedbremses til halv hastighet og lager en 27 millimeter bred porøs rille. Her plasseres gjødsla av en nedfellersko.

 

Unni kalksprøytevogn fra Unni Aps

anvendes til desinfeksjon i grisehus. Kalk er rimelig som desinfeksjonsmiddel, men det trengs en rask måte å påføre den på. Da kan «Unni» være løsningen. Hun består av en beholder på 200 liter og ei 230 volts pumpe. Pumpa brukes både til omrøring av blandingen og til å spre ut kalken. Prisen skal være ca. 5000 danske kroner.