Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye regler for immunkastrert gris

Kjøttbransjen slakker litt på kravene til griser som er kastrert med vaksine. Det gamle regelverket trådte i kraft 1. mars 2012.


Nye regler for immunkastrert gris

Kjøttbransjen slakker litt på kravene til griser som er kastrert med vaksine. Det gamle regelverket trådte i kraft 1. mars 2012.

Kjøttbransjen, som i denne sammenheng representeres gjennom Animalia, har evaluert regelverket for klassifisering av griser som er kastrert med vaksine. Evalueringen baserer seg på erfaringene med eksisterende regelverk fra mars i 2012.

Unngå rånelukt og smak

Hovedmålet med regelverket på området er å sikre at det ikke kommer svinekjøtt med rånelukt og -smak ut i markedet. Når vaksinering brukes som kastrasjonsmetode er ansvar og krav til nøyaktighet og dokumentasjon hos produsenten viktig. Regelverket avspeiler derfor dette.

Endringene

De viktigste endringene etter evalueringen er følgende: // Det er ikke lenger krav om at immunkastrering benyttes som eneste kastrasjonsmetode i besetningen. // Trekket for å finansiere klassifiserings- og kontrollsystemet for immunkastrert gris reduseres til 30 øre/kg. // Reaksjonen ved funn av androstenon over grenseverdi i stikkprøveprogrammet reduseres til kr. 10 000. // Reaksjonen ved avvik mellom antall griser levert og antall oppgitt levert på vaksinasjonsattesten reduseres til kr. 1200 per avvikende gris. // Immunkastrerte griser over 106 kg slaktevekt avregnes som purke. Endringene trådte i kraft fra 4. november 2013. Fullstendig regelverk finner du her: www.animalia.no/klassifiseringshandboka