Publisert: 24.08.2017 Oppdatert: 13.02.2018

Stikkord: ,

Nye produktnavn for durocsæd

Fra 1. september får alle svineprodusenter tilgang til å bestille durocsæd.  Norsvin har to ulike produkter innen duroc for deg som seminkunde: Duroc og Duroc Pluss (tidligere navn Edelsæd og Edel Pluss).


Begge produktene er blandasæd, dvs det er sæd fra minst tre råner i blanding. Alle durocrånene på Norsvins seminstasjon er selektert fra råneteststasjonen Norsvin Delta, der vi får nøyaktige målinger av blant annet tilvekst og fôrforbruk, samt slakteprosent og kjøttprosent som måles ved bruk av datatomograf. Vi vil levere durocsæd så langt det er mulig til alle som ønsker det fra 1. september, men tar forbehold om at det kan ta noe tid å tilpasse produksjonen (antall råner) til etterspørselen. Kunder som forhåndsbestiller vil bli prioritert. Dersom vi ikke har nok durocsæd, vil vi i stedet levere smågrissæd (landsvin) eller hampshiresæd.

Her finner du våre bestillingsfrister. 

Plussproduktet

I produksjon av Duroc Pluss benytter vi sæd fra de avlsmessig beste durocrånene på seminstasjonen Norsvin Alfa.  Siden det er et begrenset antall råner som benyttes, produseres Duroc Pluss kun to dager pr uke og det er krav om forhåndsbestilling innen mandag kl 10 og torsdag kl 10, for utlevering henholdsvis tirsdag og fredag. Duroc Pluss har en merpris på kr 30 pr dose sammenlignet med standardproduktet Durocsæd. Merverdien forventes å være ca 25  kr pr produsert gris, der merverdien hovedsakelig ligger i egenskapene kjøttprosent,fôrforbruk og slakteprosent. Hvis man regner 2,8 doser for å produsere ett kull og at man oppnår 12 slaktegriser pr. kull, utgjør merprisen kr 7 pr. slaktegris, og man sitter igjen med en netto på ca. 18 kr pr. gris eller ca 200 kroner pr kull.

Norsk Duroc AS

I mai 2017 ble Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge. Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, og Norsvin skal ha ansvaret for det operative avlsarbeidet.

Duroc som farrase har blitt en konkurransdyktig gris som leverer godt i alle ledd i verdikjeden og skal utvikles videre til beste for norske produsesenter og for salg i det internasjonale markedet gjennom Topigs Norsvin.

Les mer: Duroc blir felles farrase