Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye produksjonssystemer – avvenning i fødeavdelingen


Nye produksjonssystemer – avvenning i fødeavdelingen

 

Landsudvalget for svin i Danmark har gjort en undersøkelse av kostnader ved ulike systemer rundt avvenning. Ut fra dette har de beregnet hvor mye produksjonseffektiviteten må forbedres målt i kr per gris ved ulike systemer for å oppnå samme økonomi som ved tradisjonell dansk avvenning ved 26 dager og overflytting til en smågrisavdeling. Alle beregninger er gjort med hensyn på danske forhold.

I beregningene er det tatt hensyn til at de ulike systemene gir ulike produksjonsresultat i form av bl.a. kullstørrelse, kull pr årspurke og fôr til purka. Det er også gjort forutsetninger om ulikt arbeidsbehov ved de forskjellige systemene, samt at investeringer ved de forskjellige systemene er anslått og tatt inn i beregningene.

 

Undersøkelsen konkluderer med følgende tall:

• Kullvis avvenning til en smågrisavdeling koster 3 kr per gris. Dette kompenseres dersom dødeligheten etter avvenning reduseres med 1 % -poeng. Det kan i tillegg forventes bedre daglig tilvekst og fôrutnyttelse.

• Store fødebinger (1,8m x 2,7 m, sammenligna med tradisjonelt 1,6mx2,6 m) koster 2 kr per gris. Dette kompenseres dersom dødeligheten i dieperioden reduseres med 1 % -poeng.

• Avvenning i fødebingen ved 26 dagers alder og flytting til slaktegrisavdeling ved ca. 30 kg koster 9 kr per gris. Dette kompenseres dersom dødeligheten etter avvenning reduseres med 3 % – poeng.

• Avvenning i fødebingen ved 33 dagers alder og flytting til slaktegrisavdeling ved ca. 30 kg koster 10 kr per gris. Dette kan utlignes ved en redusert dødelighet på 3,3 % -poeng. Det kan også forventes en økt daglig tilvekst og fôrutnyttelse.

• Avvenning i fødebingen ved 26 dagers alder og overføring til en FRATS-binge ved ca. 16 kg koster 9 kr per gris. Denne utgiften kan kompenseres dersom dødeligheten etter avvenning reduseres med 3 % -poeng.

• Avvenning ved 33 dagers alder og overførsel til en FRATS-binge ved avvenning koster 7 kr per gris.