Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.03.2018

Stikkord:

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

De nye reglene gjør det obligatorisk for bonden å kreve at alle personer som har vært i risikosituasjoner, og som skal inn i besetningen, må bruke overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg. Norsvin mener at når man har vært i en av risiko-situasjonene nevnt under, så bør man teste seg, da beskyttelsesutstyr ikke er tilstrekkelig for å beskytte mot MRSA.

Du har vært i en risikosituasjon hvis du har:

  • har hatt kontakt med dyr som de visste, eller burde ha visst, var positive for antibiotikaresistente bakterier
  • besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet.
  • vært innlagt i helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse i utlandet
  • arbeidet som helsearbeider i utlandet
  • oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet

Mattilsynet skriver videre dette om det nye regelverket;
Dersom du har vært i en slik risikosituasjon, arbeider med svin og ønsker å arbeide uten beskyttelsesutstyr, kan du gjøre det når du har testet deg for MRSA i Norge og testen er negativ.

Hver gang du utsetter deg for en risikosituasjon må du teste deg på nytt hvis du skal få lov til å slippe beskyttelsesutstyret.

Det eneste unntaket fra disse strenge kravene er hvis du har testet negativ for MRSA.

En slik test tas hos fastlegen og er gratis for alle som har vært i risikosituasjoner.

Større ansvar
Bonden får med dette et utvidet ansvar for at det ikke kommer MRSA-smitte inn på gården. Norges mål er at MRSA i landbruket ikke skal bli et folkehelseproblem.

Disse nye reglene vil gjøre det litt mer tungvint å jobbe med svin for enkelte personer, men vil også redusere risikoen for at MRSA kommer inn bak låveveggene.

Sett i sammenheng med hvor mye MRSA koster samfunnet og hvor stor trussel antibiotikaresistens er, så mener vi at dette er regler som helt klart er verdt ulempene de medfører for enkeltpersoner.

Les hele saken på Mattilsynets hjemmeside her.

Se hele forskriften her “Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin”