Publisert: 26.06.2019 Oppdatert: 26.06.2019

Stikkord:

Nye leveringsbetingelser for gris

Konsernstyret i Nortura har også vedtatt endringer i leveringsbetingelsene for gris fra 3. juni. Noroc-tillegget fjernes.


Bildet: – Vi vil forenkle varestrømmen ved å fjerne tillegg og løfte den generelle prisen på all gris tilsvarende, skriver Norturas styre­leder Trine Hasvang Vaag.

 

I et eierbrev til medlemmene skriver styreleder Trine Hasvang Vaag at ­Nortura vil forenkle varestrømmen gjennom å fjerne dagens Noroc-tillegg og løfte den generelle prisen på all gris tilsvarende.

«Gjennom en slik endring kan man også fjerne andre kompensasjons­ordninger knyttet til avlsbesetningene gris. Følgende endringer blir nå gjennomført:
• Fjerne Noroc-tillegget på all slaktegris kr 0,60 per. kilo samtidig som den generelle prisen løftes med kr 0,55 per kilo som da gis på all gris.
• Endre Noroc-tillegg smågris til et generelt tillegg på all smågris til samme beløp som i dag, kr 7,50 per smågris.
• Fjerne kompensasjon smågris/slaktegris i avlsbesetinger.
• Øke kombinert-tillegget med kr 10 per slaktegris.
• Avslutte 10 kroners-trekket for ­smågris knyttet til ubalansen.

Fordi vi har et større antall slaktegris totalt sammenlignet med den gruppa det tidligere er blitt betalt Noroc-tillegg for, blir prisløftet på 0,55 kr/kg, for å holde seg innenfor samme ramme.

For slaktegrisprodusentene vil vektendringene som ble gjennomført i påsken bidra positivt for å sikre en stabil situasjon i den totale utbetalingsprisen. Alle produsentgrupper vil i sum derfor komme ut med mulighet for en forsiktig bedring av økonomi, vektendringer og prisjusteringer sett under ett. Vi ser samtidig et behov for å styrke oss med 10 kroner på kombinerttillegget fra samme tidspunkt. Tilleggsbetalingen for griseløftet vil fortsette som i dag, 0,40 kroner per kilo og kr 7,50 per smågris.

Fra 1. juli vil det også komme endringer i likningene som brukes for kjøttprosentberegningen. Mer info om dette kommer senere i juni», heter det i brevet fra Norturas styreleder.

– Vi ønsker at du som svineprodusent med bruksbesetning fortsetter å bruke fortrinnsvis LZ mor og farrasen duroc. Dette gir gode resultater i purkebesetningene med mange levendefødte spedgriser, og lavt tap fra og med fødsel til avvenning og gode resultat i slaktegrisperioden med en fôreffektiv gris med høy tilvekst og høy kjøttprosent. Dette er den beste rasekombinasjonen i markedet i dag, og gir deg som produsent best total lønnsomhet. Samtidig vil dette sikre markedet en høyest andel av kvalitetssvinekjøtt til norske forbrukere, skriver styreleder Trine Hasvang Vaag.